Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

Οι Αρμενοειδείς στην Ελλάδα

Όσοι αναγνωρίζουν τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα και μπορούν να διακρίνουν τους φυλετικούς τύπους, θα έχουν διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει εμφανής αριθμός Αρμενοειδών, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να το αποκρύψουν. Η παρουσία τους επιδρά στην εμφάνιση, στις δυνατότητες και στη νοοτροπία των κατοίκων της χώρας. Θα μελετήσουμε το ζήτημα, εξηγώντας τα γνωρίσματά τους, την καταγωγή τους και το ιστορικό της παρουσίας τους στον Ελλαδικό χώρο.

Οι Αρμενοειδείς δεν είναι γηγενείς στον Ελλαδικό χώρο. Οι ανθρωπολογικές μελέτες εντοπίζουν ως κοιτίδα των Αρμενοειδών τη Μικρασιατική χερσόνησο, από όπου έχουν επεκταθεί μέχρι τη Συρία και βαθύτερα στη Μέση Ανατολή. Στην αρχαία Ελλάδα...
δεν υπήρχαν Αρμενοειδείς, με εξαίρεση πιθανή εισαγωγή κάποιων σκλάβων, οι οποίοι όμως δύσκολα να άφησαν απογόνους. Οι κυρίως Αλπικο-Μεσογειακοί Έλληνες τους βλέπαν ως τους κατ'εξοχήν βαρβάρους με τους οποίους είχαν επαφές λόγω γεωγραφικής εγγύτητας. Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Έλληνες μετακινήθηκαν προς την ανατολή, αλλά όχι ανατολίτες στην Ελλάδα. Η πρώτη περίοδος που θα μπορούσε να γίνει είσοδος αρκετών Αρμενοειδών στον Ελλαδικό χώρο είναι επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου δεν υπήρχαν εσωτερικά σύνορα. Είναι γνωστό ότι υπήρξε κύμα ανατολιτών προς την Ιταλική χερσόνησο, πιθανόν κάποιοι να ήρθαν και στην Ελλάδα. Αργότερα, επί Βυζαντίου, πάλι υπήρχε δυνατότητα εισόδου ανθρώπων από την ανατολή, όμως ο Ελλαδικός χώρος είχε δευτερεύουσα θέση στην Αυτοκρατορία. Επί Τουρκοκρατίας είναι βέβαιο ότι εισήλθαν Αρμενοειδείς, ως διοικητικό ή στρατιωτικό προσωπικό από πλευράς των κατακτητών. Όμως ο θρησκευτικός διαχωρισμός και οι μετέπειτα απελευθερωτικοί πόλεμοι της Επανάστασης του 1821 και των Βαλκανικών πολέμων, τους οδήγησε εκτός Ελλάδος. Από τα αναφερθέντα ιστορικά γεγονότα, προκύπτει το ερώτημα του κατά πόσον παρέμεινε κάποιο ποσοστό Αρμενοειδών στη χώρα ή αν τελικά το αποτύπωμά τους ήταν αμελητέο.

Στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζουν οι πρώτες ανθρωπολογικές μελέτες στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι ανθρωπολόγοι δίνουν βάση στον Μεσογειακό τύπο, ενώ στη χώρα εντοπίζονται επίσης ο Αλπικός και ο Διναρικός τύπος. Ο Αρμενοειδής τύπος αγνοείται από τους περισσότερους ανθρωπολόγους, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που τους αναφέρουν. Οι Dudley Buxton, Duckworth, Hawes [1], [2] και Gunther γράφουν για ύπαρξη Αρμενοειδών στην Ελλάδα. Επίσης, τους αναφέρει και ο Κούμαρης. Από τις μελέτες των ανθρωπολόγων εξάγεται το συμπέρασμα ότι στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν Αρμενοειδείς στην Ελλάδα, αλλά αποτελούσαν μικρό ποσοστό του πληθυσμού.

Αθρόα είσοδος Αρμενοειδών φαίνεται να έγινε με την ανταλλαγή πληθυσμών μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από την απογραφή του 1928, στην Ελλάδα εισήλθαν 1.221.849 πρόσφυγες και ως προς πραγματικό πληθυσμό που ανερχόταν σε 6.204.694 άτομα, οι πρόσφυγες αποτελούσαν το 19,68% του αθροιστικού πληθυσμού, δηλαδή περίπου ένας στους πέντε. Οι πρόσφυγες κατανέμονται ως προς την περιοχή προέλευσης: Μικρά Ασία 626.954, Θράκη 256.635, Πόντος 182.169,  Καύκασος 47.091, Κωνσταντινούπολη 38.458 και οι υπόλοιποι από Βαλκάνια, Ρωσία και αλλού.

Πάνω από τους μισούς εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, οι υπόλοιποι στη Θράκη και στην Αττική και ένα ελάχιστο ποσοστό στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Μακεδονία αποτελούσαν το 45,18% του πληθυσμού, στη Θράκη το 35,49% και στην Αττική το 27,52%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα μόνο το 5,59%. Πολλοί νέοι οικισμοί στη Μακεδονία δημιουργήθηκαν από τους πρόσφυγες, ενώ και στην Αττική δημιουργήθηκαν νέοι δήμοι. Τα στοιχεία ίσως υπερεκτιμούν τους πρόσφυγες, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτυπώνουν το μέγεθος της δημογραφικής μεταβολής.

Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης και του Πόντου ζούσαν στα εδάφη αυτά από την αρχαιότητα. Μετά από χιλιετίες, είναι αναμενόμενο να έγιναν πολλές μίξεις με τους γηγενείς. Για παράδειγμα, αν ένας Έλληνας Μεσογειακός έπαιρνε για γυναίκα μια ντόπια Αρμενοειδή, τότε τα παιδιά τους, μισά Μεσογειακά, μισά Αρμενοειδή, όλα τους αποκτούσαν Ελληνική συνείδηση και εντάσσονταν στην Ελληνική κοινότητα. Με αυτόν τον τρόπο αλλοιώνεται φυλετικά ένα έθνος. Ωστόσο, η μίξη δεν πρέπει να ήταν πλήρης, γιατί τότε θα είχαν εξισωθεί πλήρως τα ψυχικά γνωρίσματα των δύο κοινοτήτων και θα εξέλιπε σε βάθος αιώνων ο πολιτισμικός διαχωρισμός μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες της Ανατολίας, παρότι δέχθηκαν ισχυρή φυλετική μίξη, διατήρησαν ένα φυλετικό πυρήνα από Ελλαδικούς φαινοτύπους, που τους έκαναν ως σύνολο να διαφέρουν αισθητά από τους γηγενείς ως προς την συμπεριφορά. Δηλαδή, οι Έλληνες εκεί, εκτός από την ισχυρή Αρμενοειδή συνιστώσα, διατήρησαν εμφανή ποσοστά Μεσογειακών, Αλπικών και κάποιων Διναρικών, κρατώντας διακριτή "Ελληνική" ιδιοσυστασία εντός του φυλετικού κράματος της Ανατολής.

Αν εξετάσουμε κάποιες φυσιογνωμίες με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, θα δούμε ότι υπάρχει σημαντική Αρμενοειδής συνιστώσα. Οι Μικρασιάτες που ήρθαν στην Ελλάδα, μίχθηκαν με τους γηγενείς Μεσογειακούς, Αλπικούς και Διναρικούς, με αποτέλεσμα να έχουν αποκτήσει πλέον και Ελλαδικούς φαινοτύπους. Γι' αυτόν τον λόγο θα επιλέξουμε άτομα καθαρά που γεννήθηκαν στη Μικρά Ασία και όχι σύγχρονους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι των γραμμάτων, επειδή μόνο για αυτούς υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες:

Γ. Σεφέρης (από Βουρλά Σμύρνης): Αρμενοειδής
Κ. Καβάφης (γονείς από Κων/πολη): Αρμενοειδής
Κ. Δεσποτόπουλος (από Σμύρνη): Αλπικός-Αρμενοειδής
Α. Δόξας (από Κων/πολη): Αρμενοειδής-Αλπικός
Γ. Θεοτοκάς (από Κων/πολη): Αρμενοειδής-Αλπικός
Ι. Καμπούρογλου (από Κων/πολη): Αλπικός-Αρμενοειδής
Θ. Κραστανάκης (από Ταυτάλα Κων/πολης): Αλπικός-Αρμενοειδής
Σ. Σεφεριάδης (από Σμύρνη): κυρίως Αρμενοειδής
Α. Σημηριώτης (από Δικελί): Αρμενοειδής επίδραση
Δ. Ψαθάς (από Τραπεζούντα): Αρμενοειδής-Αλπικός
Π. Κατσέλης (από Ναζλί): Αρμενοειδής
Τ. Ευαγγελίδης (από Τρίγλια): Αρμενοειδής

Και χωρίς Αρμενοειδή επίδραση:

Μ. Φιλήντας (από Αρτάκη Κυζίκου): Αλπικός
Ι. Φιλήμων (από Κων/πολη): Μεσογειακός-Αλπικός
Η. Τανταλίδης (από Κων/πολη): αρκετά Μεσογειακός
Ι. Συκουτρής (από Σμύρνη): Αλπικός-Μεσογειακός
Π. Σούτσος (από Κων/πολη, γόνος ευγενών): Μεσογειακός-Αλπικός
Ι. Ρίζος Νερουλός (από Κων/πολη, γόνος ευγενών): Διναρικός-Μεσογειακός
Α. Μυλωνάς (από Σμύρνη): Αλπικός-Μεσογειακός
Μ. Λουντέμης (από Αιγιαλό): Διναρικός-ΚΜ
Σ. Κομανούδης (από Αδριανούπολη): Αλπικός

Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι έχουν Αρμενοειδή συνιστώσα. Ενδιαφέρον θα είχε μια πιο εκτετεμένη ανάλυση φαινοτύπων Ελλήνων εξ ανατολής.

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εκτίμηση για την αύξηση των Αρμενοειδών στον Ελλαδικό χώρο μετά την ανταλλαγή πληθυσμών. Αν υποθέσουμε ότι ένας στους δύο εισελθόντες είχαν κάτι το Αρμενοειδές και οι πρόσφυγες αποτελούσαν το 19,68% του Ελλαδικού πληθυσμού, προκύπτει ότι το ποσοστό των Αρμενοειδών στη χώρα έφτασε διψήφιο ποσοστό. Σε αυτό το ποσοστό θα πρέπει να προσθέσουμε τους Αρμενοειδείς που υπήρχαν στη χώρα πριν την ανταλλαγή πληθυσμών. Όλοι μας γνωρίζουμε Αρμενοειδείς στον κοινωνικό μας περίγυρο, οι οποίοι δεν είναι απόγονοι Μικρασιατών ή Πόντιων προσφύγων. Το συμπέρασμα είναι ότι οι Αρμενοειδείς στην Ελλάδα αποτελούσαν μονοψήφιο ποσοστό στον πληθυσμό και μετά την ανταλλαγή πληθυσμών έφτασαν διψήφιο ποσοστό, με τον αριθμό τους πλέον να είναι εμφανέστατος στη χώρα.

Η ανταλλαγή πληθυσμών ήταν ένα έγκλημα σε βάρος του Ελληνισμού. Από εθνικής απόψεως, επειδή ξερίζωσε τους Έλληνες από τις αρχαίες εστίες τους και αφαίρεσε στοιχεία από τα εδάφη της ανατολής που θα μπορούσαν να δράσουν υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Από φυλετικής απόψεως, που εστιάζουμε εδώ, επειδή εισήγαγε ένα σημαντικό ποσοστό Αρμενοειδών στην Ελλάδα, αλλοιώνοντας την φυλετική ιδιοσυστασία του Ελληνισμού. Συνηθέστερα εντοπίζονται ως ενδιάμεσοι Αλπικο-Αρμενοειδείς. Η επίδρασή τους στον πληθυσμό είναι ξεκάθαρη πλέον, από πλευράς εμφάνισης και συμπεριφοράς. Το σημαντικό ποσοστό Αρμενοειδών είναι ο βασικός λόγος, μεταξύ άλλων, που αρκετοί βορειοευρωπαίοι νομίζουν ότι οι Έλληνες είναι ανατολίτες ή μαυριδεροί. Αύξησαν την ενδομορφικότητα, την τριχοφυΐα, την βραχυκεφαλία και την κυρτή μύτη των Ελλήνων. Διάφοροι επαγγελματίες ανθέλληνες κατηγορούν τους "Ελληνάρες", όμως τις πιο πολλές φορές τα εν λόγω παρακμιακά άτομα που στηλιτεύονται είναι Αρμενοειδείς, δηλαδή ανατολίτες και όχι πραγματικά Έλληνες. Να σημειώσουμε ότι δεν είναι κάθε κάτοικος της Ελλάδας απόγονος Ελλήνων και ούτε αυτό είναι υποχρεωτικό. Και σε κάθε περίπτωση, όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φαινοτύπου, είναι θεμιτό να θέλουν να ζουν σε ένα ισχυρό κράτος, με ευημερία, οργάνωση και ασφάλεια, στηρίζοντας όποιον επιδιώκει να τα προσφέρει.

Ως προς τα τυπικά ψυχικά τους γνωρίσματα, είναι ικανοί στο εμπόριο, είναι ομιλητικοί και έχουν γνωριμίες, είναι άτομα της πιάτσας, όμως είναι φιλοχρήματοι, χρησιμοποιούν ψέμα ή διαφθορά για το προσωπικό τους συμφέρον, δεν έχουν πραγματικές ηγετικές ή πνευματικές ικανότητες, ούτε τρόπους και γενικότερα η συμπεριφορά τους θυμίζει ανατολίτη. Οι προτιμήσεις τους, όπως στο ανθυγιεινό παχυντικό φαγητό, στο νταλκαδιάρικο χορό και στη βαριά "λαϊκή" μουσική, δείχνουν απευθείας ανατολή. Τη γενικότερη νοοτροπία τους περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που τους αντιμετώπισε πολλάκις στα πεδία των μαχών ως Τούρκους:

"Στον Τούρκο όταν δείχνεις τα “μπροστινά” σου, σου δείχνει τα “πισινά” του και όταν του δείχνεις τα “πισινά” σου, σου δείχνει τα “μπροστινά” του"

Δηλαδή, οι Αρμενοειδείς αν σε δουν ότι δειλιάζεις, σου βγαίνουν από πάνω, ενώ αν δείξεις ατρόμητος, γίνονται δουλικοί απέναντί σου. Αν κοιτάξετε βαθύτερα, θα δείτε ότι αυτή η συμπεριφορά αυταρχισμού, όταν έχουν εξουσία και δουλικότητας, όταν βρίσκονται από κάτω, χαρακτηρίζει όλη την ιστορία της Ανατολής.

Ο Ελληνισμός ήταν από την αρχαιότητα μίξη Μεσογειακών με Αλπικούς και λίγους Διναρικούς. Με κάποιες μικρές προσθήκες και μεταβολές στα ποσοστά, φαίνεται ότι η ίδια φυλετική εικόνα διατηρούνταν μέχρι και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η προσθήκη ενός εμφανούς ποσοστού Αρμενοειδών φαίνεται να έχει αλλάξει σταδιακά την Ελλάδα, προς το χειρότερο. Οι πρόσφυγες, όπου και αν καταφτάσουν, χρειάζονται περίπου δύο γενιές, εφόσον έχουν ίσες ευκαιρίες, για να ανέλθουν σε υψηλές θέσεις στην κοινωνία και να την επηρεάζουν σημαντικά. Στη σύγχρονη ιστορία του Ελληνισμού, μετά την Εθνεγερσία, βλέπουμε μια ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς, με εδαφική επέκταση και σταδιακή άνοδο του πνεύματος και της ευημερίας, μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και λίγο αργότερα. Ύστερα, ξεκινά μια υποβάθμιση της κουλτούρας και του πνεύματος, που κορυφώνεται στη μεταπολίτευση, κάτι που συμπίπτει χρονικά με τις δύο γενιές από την είσοδο των προσφύγων. Βέβαια πολυάριθμοι παράγοντες που οδήγησαν στη σημερινή παρακμή της Ελλάδος, υλικά και πνευματικά, αλλά η είσοδος των Αρμενοειδών ήταν σίγουρα μία από αυτές. Ο απλός κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται, ενώ ακόμη και ασχολούμενοι με τη φυσική ανθρωπολογία, πολλές φορές αδυνατούν να ξεχωρίσουν έναν Αρμενοειδή από έναν Μεσογειακό. Το τι μέλλει γενέσθαι άγνωστο, όμως ο Ελληνισμός φέρει βαρύ φορτίο πλέον, με ακόμη περισσότερα αλλόφυλα στοιχεία να του αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι Αρμενοειδείς στον Ελλαδικό χώρο αποτελούν μετά βεβαιότητας διψήφιο ποσοστό στον πληθυσμό, με τα σωματικά και ψυχικά τους γνωρίσματα να γίνονται αισθητά στη δημόσια σφαίρα. Δεν έχουν καμία σχέση με τον Ελληνισμό, όμως μέσω μίξης, οι άλλοτε ανατολίτες πλέον λογίζονται ως Έλληνες. Καταλήγουμε επισημαίνοντας την ανάγκη να γίνει μια ανθρωπολογική τυπολογική μελέτη ώστε να ευρεθεί το ποσοστό τους, ειδικά στη Μακεδονία και στη Θράκη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

65 σχόλια:

 1. Είμαι αρμενοειδής πόντιος και συμφωνώ σχεδόν σε όλα,εκτός απο ένα.Την τριχοφυΐα διαχειριστά την έφεραν οι αρμενοειδείς.....?Δηλαδή για να καταλάβω οι μεσογειακοί και οι αλπικοί είναι σπανοί?Επίσης δεν γράφεις για την αρμενοειδή Οθωμανική αυτοκρατορία που είχε σκλάβους 400 χρονια τους μεσογειακούς και αλπικούς....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άμα "γουστάρεις" οθωμανικη αυτοκρατορία, τράβα δίπλα, στον σουλτάνο να κάνεις τεμενάδες.Οι Άρμενοειδείς παρέλαβαν έτοιμο το κρατικό οικοδόμημα από τους αρχικούς τούρκους,τους τουρανικούς.

   Διαγραφή
  2. Στην οθωμανική αυτοκρατορία καλό μου τα μεγαλύτερα κεφαλια απο σουλτάνους,βεζίρηδες και στρατιωτικούς ήταν αρμενοειδεις η αρμενοειδεις με τουρανιντ.Και επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω για το τωρα και οχι για το παρελθόν ρίξε μια ματια στην Anatolid Τουρκία και στην αλπικόμεσογειακή Ελλαδίτσα.Μην μου πεις οτι ο λόγος που κατάντησες ζητιάνος και να χρωστάς και στην γουαδελουπη ειναι οι αρμενοειδεις.Ρίξε μια ματιά στα αρμενοειδή κράτη όπως Τουρκία,Ισραήλ τα οποία παίζουν μπαλίτσα στην γεωπολιτική σκηνή του πλανήτη.....Εσύ που είσαι δεν μας είπες!

   Διαγραφή
  3. Επίσης αυτό που δεν μπορω να καταλάβω με τον διαχειριστή και θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν μου εκανε την χάρη να μου λύσει μια απορία.Πως γίνεται ολα τα μεσογειακά κράτη η περιοχές να είναι πλέμπα(Ελλάδα,νότια Ιταλία,Ισπανία,Πορτογαλία,)τα οποία τα χαρακτηρίζει η διαφθορά,η αναξιοκρατία,η τεμπελιά,η μη βιομηχανία και παραγωγή.Η τεράστια μαλθακότητα σε καιρούς πολέμων και φυσικά η καλοπέραση και η μουνοδουλία,να βγαίνουν πάλι φταίχτες οι αρμενοειδείς....!Θα ήθελα πολύ την γνώμη το διαχειριστή πάνω σε αυτό.

   Διαγραφή
  4. Τα ίδια σκατά είναι και οι μεσογειακοί. Η καλύτερη απόδειξη είναι πως ο μεσογειολάγνος διαχειριστής ποστάρει άρθρα, ανακοινώσεις, δείκτες, βιβλίες Άγγλων, Γερμανών, Δανών, Αμερικανών, Πολωνών, Σουηδών, γιατί οι μεγάλοι μεογειακοί ενδιαφέρονται για τάβλι, αμόρε μίο και ταυρομαχίες και με ποιον τρόπο θα μεταναστεύσουν στις χώρες των βορείων. Αυτό σημαίνει πως γνωρίζουν καλά μέσα τους πως δεν έχουν κανέναν φυλετικό τάλαντο να οργανώσουν τις πατρίδες τους ή να στήσουν επιστήμη.

   Διαγραφή
  5. Εγώ ξέρω πως οι βόρειοι έρχονται στη νότια Ευρώπη για τις παραλίες και τον καλό καιρό -δηλαδή για τη φύση και όχι τους ανθρώπους και τον σύγχρονο πολιτισμό τους- ενώ οι νοτιοευρωπαίοι πηγαίνουν στην Ευρώπη είτε για να δουν ως τουρίστες τις πόλεις αξιοθέατα τους, είτε για να σπουδάσουν είτε για να εργαστούν μόνιμα. Με λίγα λόγια επισκέπτονται τον Βορρά όχι για τη φύση αλλά για τους ανθρώπους, τις ικανότητες και τον ανώτερο πολιτισμό τους στην αρχιτεκτονική, στα πανεπιστήμια, στη βιομηχανία.
   Ακόμη και τα μουσεία τους που είναι γεμάτα αρχαία ελληνικά και ρωμαικά εκθέματα τα σέβονται χίλιες φορές περισσότερο από τους κατά φαντασίαν απογόνους που είτε τα αφήνουν να σαπίζουν είτε τις μισές μέρες είναι κλειστά λόγω απεργίας.

   Διαγραφή
  6. Ταγματασφαλίτηϟϟ3 Απριλίου 2018 στις 1:06 π.μ.

   Συμφωνώ ανώνυμε 12:33 π.μ.Και ύστερα έχεις τους νεο-ελλεεινάρες να κλαίγονται για τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τα αγάλματα που βρίσκονται σε μουσεία του εξωτερικού,ενώ στο αρχαιολογικό μουσείο τα περισσότερα εκθέματα σαπίζουν σε κασόνια μπύρας και ενώ οι περισσότεροι αρχαιοελληνικοί χώροι είναι γεμάτοι σκατά σκύλων,σκουπίδια και σύριγγες ναρκωτικών.Να μην αναφέρω την Αθήνα που ενώ θα έπρεπε να είναι πιπίλα και πεντακάθαρη,είναι παραμελημένη σε σημείο που τα πάντα βρωμάνε απο την απλυσιά και τίποτα δεν λειτουργεί.

   Διαγραφή
  7. Ταγματασφαλίτηϟϟ3 Απριλίου 2018 στις 1:27 π.μ.

   Ελληναράδικη μουσική:
   https://www.youtube.com/watch?v=GZ1U8f9GJM8

   Ανθυπουπανθρώπινη νεο-ελλεειναράδικη μουσική:
   https://www.youtube.com/watch?v=nnNzPZsovdk


   Ευρωπαική μουσική:
   https://www.youtube.com/watch?v=P_1N6_O254g

   Διαγραφή
  8. Γιατί είναι πολύ προηγμένοι πολιτιστικά οι μεσογειακοί...Αν κάποιος ήξερε γερμανικά και διάβαζε τι γράφουν οι ανθρωπολόγοι που ποστάρονται για τα ψυχικά χαρίσματα των μεσογειακών υπερανθρώπων, θα γέλαγε. Θεωρούνται επιφανειακοί, απείθαρχοι, με κακή οργάνωση και ανίσχυρή βούληση και χαμηλές ηγετικές ικανότητες. Ως θετικά στοιχεία τους αποδίδονται ο αυθορμητισμός, η έντονη κοινωνικότητα και έφεση στις τέχνες, όμως από ματιά θηλυκή.
   Όχι μόνο θεωρούνται πως υπολείπονται σε ηγετικές ικανότητες και βούληση των νορδικών, αλλά επίσης είναι κάτω από τους ψύχραιμους και σταθερούς κρομανοειδείς, αλλά και από τους διναρικούς. Τους τελευταίους, εκτός από μεγάλους πολεμιστές, τους αποδίδουν μεγάλο καλλιτεχνικό βάθος, έντονη διαίσθηση και έφεση στη μουσική, στη γλυπτική και στην αρχιτεκτονική.
   Γενικά ο μεσογειακός θεωρείται τέταρτος στην ιεράρχηση των ευρωπαικών τύπων, καθώς προηγείται μονάχα του βαλτικού και του αλπικού.

   Διαγραφή
  9. Αυτά τα ανατολικά πονηρά διποδα είναι συσπειρωμενα στην κρατική αριστερά, και πολεμουν απο το 1922 τους γηγενείς, μπορεί όντως εδώ να ήταν ζωοτροφοι, αλλά εξεταζοντας τα αριθμητικά στοιχεία του 20ου αιώνος θα βρεθείτε εμπρός σε μια πραγματικοτητα, οι αρμενοειδεις και οι συμπαθούντες αυτων, σκότωσαν πιο πολλούς γηγενείς, από οτι όλοι οι εισβολείς του 20ου αιωνος+ οτι δεν πολεμησαν στο μικρασιατικό μετωπο

   Διαγραφή
  10. Μπήκα κατά τύχη σε αυτό μπλοκ αλλά δυστυχώς διαπίστωσα ότι μάλλον κινείται από την Αλβανική πρεσβεία..Όλο το Αλβαναριό προσπαθεί εδώ μέσα να βαπτιστεί Ελληνικό..Έχετε βγάλει την απίθανη θεωρία περί κατώτερης φυλής των Χριστιανών Αρμενίων και ανώτερης φυλής των Μουσουλμάνων η άθεων Αλβανών!!! Προσπαθείτε να βγάλετε Τούρκους τους Τραπεζούντιους και τους Αρμένιους και ας είναι αυτοί που κυνηγήθηκαν και σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους..Ρε Αλβαναριά, οι Μισοί Αυτοκράτορες του Βυζαντίου ήταν καθαροί Αρμένιοι και χάρη σαυτούς και τον ηρωισμό τους μπόρεσε και επιβίωσε η Αυτοκρατορία για αιώνες , πολεμώντας Τουρκικά φύλλα κυρίως.. Η Τραπεζούντα ήταν η Τελευταία πόλη που έπεσε στους Τούρκους, πολλά χρόνια μετά την πτώση της Πόλης και ποντιακά τραγούδια μοιρολόγησαν την πτώση της Πόλης..Τους Διναρικούς και Μεσογειακους κατοίκους της Ελλάδος των Βαλκανίων, με τα ηρωικά χαρακτηριστικά , όπως λέτε, τους είχαν για πρωινό , η κάθε Φυλή που κατέβαινε και γουστάριζε λίγο να πηδήξει..εδώ πεντακόσιοι νοματαίοι Καταλανοί πλιατσικολόγοι ήρθαν και κατέλαβαν όλη την Ελλάδα και μιλάτε εσείς για τους Πόντιους , που έπεσαν στους Οθωμανούς τελευταίοι ΄ταν πλέον δεν είχε απομείνει ούτε ένα κοματάκι Ελληνικό ... Αν δεν υπήρχε ο Πόντιος Υψηλάντης να κηρλυξει την Επανάσταση κατά των Τούρκων εσείς ακόμη θα το συζητούσατε αν πρέπει να γίνει η όχι..

   Διαγραφή
  11. Λοιπόν κατά ας οι πόντιοι δεν είμαστε αρμενοειδης, είμαστε mtebid όπως και οι γεωργιανοι, δηλαδή μίξη αρμενοειδη με διναρικο και λίγο αλπικό, γράφετε ως alpinized dinaro - armenoid phenotype. Δεύτερον η πλειοψηφία των ντόπιων είναι διναρικοι και αλπικοι όχι μεσογειακοι. Οι Έλληνες λοιπόν (βάζοντας όλους τους Έλληνες μέσα) είναι κυρίως διναρικοι και αλπικοι μετά λιγοι μεσογειακοι 22% μαξ το πολύ ναι είναι μεσογειακοι (όταν λέω μεσογειακους βάζω μέσα όλους τους μεσογειακους φυλετικους τύπους όπως pontid ατλαντοειδης και κρομανοειδης) και μετά λίγο mtebid 16-23% μαξ mtebid phenotype. Επίσης έχω δει και μερικούς μικρασιατες να μοιάζουν με πόντιους λίγο άρα και αυτοί είναι mtebid phenotype π.χ. οαντώνης Αντωνίου στην μουρμούρα που παίζει και κάνει τον μηνά είναι ολόιδιος με Πόντιο, αλλά και ο Σπύρος μπιμπιλας μοιάζει με Πόντιο και θυμίζει φουλ τον Λευτέρη Πανταζή (παγκοζιδης το πραγματικό του επίθετο Πόντιος είναι)

   Διαγραφή
  12. Λοιπόν καταρχάς *

   Διαγραφή
 2. Γιατί όταν αναφερόμαστε στη φυλετική σύσταση των αρχαίων Ελλήνων,δηλαδή στους Μεσογειακούς-Αλπικούς-Διναρικούς,μαζί με αυτούς δεν αναφέρονται και οι Κρομανοειδείς, εφόσον είναι βέβαιο ότι υπήρχαν Κρομανοειδείς,έστω σε λιγότερα ποσοστά;Ίσως,επειδή είναι αυτονόητο ότι οι πρώτοι κάτοικοι του ελλαδικού χώρου,ήταν οι Κρομανοειδείς,που από αυτούς προέκυψαν αργότερα οι Μεσογειακοί και οι Διναρικοί στον νότο;(και φυσικά,οι Νορδικοί στον βορρά)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι διναρικοί δεν προέκυψαν απο τους κρομανοειδείς απο τον Καύκασο προέκυψαν.

   Διαγραφή
  2. Την είπες πάλι,δεν άντεξες.

   Διαγραφή
  3. Μεγαλη Αληθεια ειπε φιλε! Η προιστορικη κοιτιδα των Διναρικων κ των Αρμενοειδων ειναι ο Καυκασος!! Βασικα ακομα κ η Μ. Ασια στα παναρχαια χρονια ηταν ακομα κ αυτη Αλπικο- Μεσογειακη κ οχι Αρμενοειδης!

   Διαγραφή
  4. "The name derives from the Dinaric Alps (the western part of the Balkan Peninsula) which was supposed to be its principal habitat"

   Διαγραφή
 3. Ταγματασφαλίτηϟϟ3 Απριλίου 2018 στις 12:10 π.μ.

  Συμφωνώ και επαυξάνω,αλλά ας μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα.Αν και πράγματι η πλειοψηφία των παραπάνω έχει αρμενοειδή επίδραση,οι πιο Αρμενοειδείς -αυτοί που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αρμενοειδείς- απο τους ανήκοντες στην πρώτη λίστα είναι οι Δεσποτόπουλος,Καμπούρογλου,Σεφεριάδης,Σημηριώτης,o Κατσέλης και ο Ευαγγελίδης.

  Εεε όχι και αρμενοειδείς ο Σεφέρης και ο Θεοτοκάς...Anatolid ίσως, αλλά όχι και Αρμενοειδείς.

  Αυτό είναι παράδειγμα Αρμενοειδούς νεοΕλληνάρα :

  http://www.kounoupi.gr/sites/default/files/styles/watermark/public/giorgos_theotokas.png?itok=-c5JY0s0

  ή αυτό:

  http://cdn.thebest.gr/media/images/original/hkfnvelgsg59dca8f878ce2.JPG

  Καμία σχέση με Σεφέρη,με Θεοτοκά και με Καβάφη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ταγματασφαλίτηϟϟ3 Απριλίου 2018 στις 12:23 π.μ.

  ΥΣ Εδώ το προφίλ του Θεοτοκά:

  https://www.culturenow.gr/wp-content/uploads/2016/12/argo20theotokas.jpg

  Ναι μεν,έχει κάποια αρμενοειδή επίδραση (μάτια,μύτη,αυτιά) αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αλπικός αρμενοειδής...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα μάτια, τα αυτιά και η μύτη του Γιώργου Θεοτοκά είναι μεσογειακά.

   http://www.greekencyclopedia.com/static/images/image0000238A.jpg

   Διαγραφή
  2. Αρμενοειδης είναι, στο βλέμμα στα μάτια εκεί, δεν μπορώ να στο εξηγήσω καλά αλλά είναι,ξέρω πάρα πολλούς πόντιους, που έχουν αυτό το βλέμμα που είναι λογικά αρμενοειδης έτσι μας λένε, όπως και ο κωστιδης που είναι απεσταλμένος δημοσιογράφος στην Τουρκία, δες πως είναι το βλέμμα του στα μάτια μύτη εκεί κοίτα, εκεί και γύρω από το μάτι. Αλλά οι πόντιοι δεν πολύ μοιάζουμε με τους μικρασιατες, δυστυχώς οι μικρασιατες έχουν και μερικούς μεσογειακους, καλύτερα να ήταν αλπικοι και διναρικοι και αρμενοειδης πάρα μεσογειακοι, γιατί όταν ήρθαν παίζει να αυξήθηκε λίγο ο αριθμός των μεσογειακών

   Διαγραφή
 5. Σε ποιον τύπο ανήκει ο Βέλγος ηθοποιός Jean-Pierre Talbot?

  https://i.pinimg.com/originals/e8/a3/f6/e8a3f6a4f50761c0c3c4ab4813c1c0a9.jpg

  http://4.bp.blogspot.com/-mzGSwBZp-4o/TuITls60EpI/AAAAAAAAcUM/LJCyoQZrE_8/s1600/vlcsnap-2011-06-08-19h40m14s197.jpg

  https://i.pinimg.com/originals/ec/64/c6/ec64c6f775cbed0a620d595aab39465e.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι Αρμενοειδείς σε Κρήτη και Κύπρο ξεπερνούν το 20% είναι δεδομένο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην Κρητη οι Αρμενοειδης ηρθαν απο τους Βυζαντινους, δηλαδη μολις εκδιωχθηκαν οι Αραβες, οι Βυζαντινοι εγκατεστησαν Αρμενιους σε ερημωμενες περιοχες της Κρητης.

   Διαγραφή
  2. Κάποιοι λένε ότι ήταν πόντιοι και όχι Αρμένιοι, γιαυτό έχουμε και κοινά μουσικά όργανα με τους κρητικούς (λύρα)

   Διαγραφή
 7. Ο Γ. Σεφέρης, ο Γ. Θεοτοκάς και ο Δ. Ψαθάς δεν ήταν Αρμενοειδείς.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/George_Seferis.JPG

  http://www.greekencyclopedia.com/static/images/image0000238A.jpg

  http://www.debop.gr/content/events/event_9743.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ήταν πεντακάθαροι αρμενοειδείς.Αν έχεις θέμα με τα μάτια σου,πήγαινε να κάνεις λέιζερ.

   Διαγραφή
  2. Όλοι αυτοί είναι βραχυκέφαλοι.Συνεπώς, αποκλείεται να είναι κυρίως Μεσογειακοί. Ούτε την βραχυκεφαλία από τη δολιχοκεφαλία δεν δύνασαι να ξεχωρίσεις,μας το παίζεις και γνώστης.

   Διαγραφή
  3. http://m.lifo.gr/uploads/image/867759/image001-3310-.jpg

   Εν τω μεταξύ,ο Σεφέρης κάνει "μπαμ" ότι ήταν Αρμενοειδείς.Όποιος έχει μάτια βλέπει.

   Διαγραφή
  4. Ας κάνουμε μερικά μαθηματάκια στα παιδάκια του νηπιαγωγείου εδώ μέσα.

   Δολιχικεφαλιά και Βραχυκεφαλιά.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/PSM_V50_D598_Mesocephalic_indexes_of_racial_classification.jpg/320px-PSM_V50_D598_Mesocephalic_indexes_of_racial_classification.jpg
   https://upload.wikimedia.org/wikisource/it/thumb/8/87/Antropologia03.png/400px-Antropologia03.png
   http://ruskolan.com/images/cherep4.jpg
   http://www.soul-guidance.com/houseofthesun/media/elongatedeurope/skullscomparison.jpg
   https://image.slidesharecdn.com/theskullmarona-161010062927/95/skull-radiologic-positioning-noncontrast-6-638.jpg?cb=1476081243

   Διαγραφή
  5. Προφανώς, πιθανότατα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την κυρτοϊνία που παρουσιάζουν κάποιοι βραχυκέφαλοι,με την δολιχοκεφαλία.Έτσι,και τον Ντεγκρέλ για παράδειγμα,θα τον ταξινομούσες ως "δολιχοκέφαλο", επειδή το κρανίο του προεξέχει,μην προσέχοντας το πλάτος του που είναι μεγάλο.

   Διαγραφή
 8. Ο διαχειριστής παίρνει τα κείμενα των Γερμανών ανθρωπολόγων και τα διαστρέφει. Όλοι αυτοί λένε ξεκάθαρα πως οι μεσογειακοί είναι συναισθηματικοί, απείθαρχοι και χωρίς ισχυρή θέληση, και εδώ τους παρουσιάζει με ακρίβως αντίθετα στοιχεία. Το πόσο πειθαρχικοί και ηγετικοί είναι το βλέπουμε βέβαια στην καθημερινή μας ζωή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι το βλέπεις,μιας και είναι και πολλοί στην Ελλάδα...

   Διαγραφή
  2. Για πες μας εσύ που ξέρεις καλύτερα τι φυλετικούς τύπους διακρίνεις στο τσιφτετελιστάν...Α ναι πες μου το γνωστό παραμύθι του διαχειριστή με τους αρμενοειδείς.

   Διαγραφή
  3. Οι στραβοί όλα παραμύθια τα βλέπουν.Στην τελική,το κόμπλεξ ορισμένων λόγω φυλετικής κατωτερότητας,συμβάλλει στην σχηματοποίηση αόριστων υποθέσεων.Η αλήθεια πονάει.Κοιτάξτε να το ξεπεράσετε.

   Διαγραφή
  4. Αχαχαχαχχαχα ομολογώ οτι γέλασα.Είμαι κατώτερος εγώ ένας κρομανοειδής που ζει και εργάζεται στο ηνωμένο βασίλειο απο έναν μπουζουκόβιο Greek lover μεσογειακό Αχαχαχαχχα!Κοίτα φιλαράκο θα στο γράψω μια φορά για να το καταλάβεις.Εσάς εκει κατω στη νότια Ευρώπη....μεσογειακούς ,διναρικούς και γύφτοαρμενοειδείς σας θεωρούμε πλέμπα και τίποτα περισσότερο.Κοίτα να βγεις απο τα μνημόνια πρώτα και επίσης κοιτά να μην σου κανει κανα ντοοο ο Αρμενοειδής Ταγίπ απο απέναντι.....

   Διαγραφή
  5. Καλά,σε βλέπω συγχύστηκες στόκε.Lexotanil και άφθονο νερό,νεάντερταλ.

   Διαγραφή
  6. Αχαχαχαχαχα οκ.Σε αφήνω να παίξεις το ταβλάκι σου και να πιεις την φραπεδούρα σου Αχαχαχαχχαχα.Πρόσεξε γιατί διαβάζω τελευταία οτι ο αρμενοειδής Ταγίπ ετοιμάζεται να μπουκάρεί.

   Διαγραφή
  7. "Μπούκαρει". Μόνο ένας χαζοανατολίτης αρμενοειδής σαν και του λόγου σου,θα χρησιμοποιούσε τέτοιο λεξιλόγιο.

   Διαγραφή
  8. Δεν είναι πλειοψηφία οι μεσογειακοι στην Ελλάδα ευτυχώς. Πλειοψηφία οι διναρικοι είναι. Επίσης οι βόρειοι τους μεσογειακους κοροϊδεύουν, όχι αρμενοειδης Αλπικους και διναρικους, που και διναρικους έχουν οι βόρειοι

   Διαγραφή
  9. Στην Ελλάδα οι Αλπικοί είναι 40%, οι Μεσογειακοί 20%, οι Αρμενοειδείς 15-17%, οι Διναρικοί 15-17% και οι υπόλοιποι 10% είναι Κρομανοειδείς, Βαλτικοί, κ.α.

   Διαγραφή
 9. Eιναι το πρωτο αρθρο που δεν θα δωσω δικαιο στον αξιοτιμο διαχειριστα οσο και να το θελω.Ειμαι καθαροτατος Ποντιος μεσογειακος(East med),εχω μεγαλωσει σε ολη μου την ζωη με Ποντιους οι οποιοι στην πλειοψηφια ειναι anatolid.Δηλαδη μιξη αρμενοειδων με east med.Το ιδιο ισχυει και για τους μικρασιατες αν και οι περισσοτεροι ειναι αλπικοι και μεσογειακοι.Οι συγκεκεριμενοι ανθρωποι που ποσταρε ο διαχειριστης ειναι αρμενοειδεις σε μιξη με asiatic alpine η οπως γραφω και πιο πανω anatolid.Δηλαδη εχουν μεσογειακο(oval face) εχουν λεπτοπροσωπία και τα αρμενοειδη χαρακτηριστικα που τους προδιδουν ειναι η κυρτη μυτη τα καποιες φορες στρογγυλα,μεγαλα και γουρλωτα ματια και το μεγαλο υπερυψωμενο μετωπο.Η αυξημενη τριχοφυια δεν παιζει κανεναν ρολο η νοτια ευρωπη και η μεση ανατολη ειναι τα μερη στον πλανητη με τα μεγαλυτερα ποσοστα τριχοφυιας με πρωτους πρωτους τους αρμενοειδεις και ακολουθουν μεσογειακοι και αλπικοι.Στα ψυχικα χαρακτηριστικα σε πολλα τα γραφεις σωστα και σε μερικα λαθος.Οι αρμενοειδεις ειναι οντως αρκετα φιλοχρηματοι,αρκετα πονηροι και συμφεροντολογοι,αλλα θα πρεπει να γραψεις ως αντικειμενικος για την εργατικοτητα τους,το πεισμα τους σε καιρους που οι ντοπιοι τους αποκαλουσαν τουρκοσπορους καποιοι εφτιαξαν περιουσιες και δημιουργησαν επιχειρησεις,εφεραν το εμποριο και την ελευθερη οικονομια στην Ελλαδα οταν οι αρβανιτοβλαχοι και οι ντοπιοι εβοσκαν τα γιδια....!Η Θεσσαλονικη στην οποια μενω και γενικοτερα η Β.Ελλαδα οι πλουσιοτεροι ανθρωποι ειναι αρμενοειδεις μικρασιατες,ποντιοι και εβραιοι.Σιγουρα εχουμε εχθρα στον συγκεκριμενο φυλετικο τυπο και αυτο εχει να κανει με Τουρκους και Εβραιους αλλα θεωρω οτι θα πρεπει να ειμαστε αντικειμενικοι σε ολα.Σιγουρα ο αρμενοειδης δεν ειναι ο καταλληλος φυλετικος τυπος και δεν μπορει να συγκριθει σε καμμια περιπτωση με νορδικους και ευρωπαικους φυλετικους τυπους.Να τονισω κατι τελευταιο οτι καθαροτατοι αρμενοειδεις βρισκονται σε Αρμενια,Ιρακ,Βορειοδυτικο Ιραν,Τουρκια(αλλα πρωτα ερχεται ο anatolid).Στη Συρια,Ισραηλ και στον Λιβανο ειναι ο assyrid που ειναι ενας αρμενοειδεις με αραβικη μιξη.Στη Γεωργια υπαρχει ο caucasid metbid που ειναι μια μιξη αρμενοειδη-αλπικου και διναρικου με αρκετα μεγαλο αναστημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καμία σχέση δεν έχουμε οι πόντιοι με τους φλωρομεσογοιακους, μην λες βλακιες, εκτός και αν οι γεωργιανοι (που είμαστε ολόιδιοι, και με τους Αρμένιους) είναι μεσογειακοι, τότε ναι είμαστε, αλλά αρμενοειδης θεωρούνται οι γεωργιανοι και οι Αρμένιοι, άρα και εμείς όπως μας λένε, και χίλιες φορές αρμενοειδης πάρα φλωροφατσας μεσογειακός. Οι μικρασιατες όντως έχουν μερικούς μεσογειακους δυστυχώς, και γιαυτό δεν μοιάζουμε μαζί τους. Δυστυχώς λέω γιατί ήρθαν μπορεί να αυξήθηκαν λίγο οι μεσογειακοι από τους μικρασιατες, αλλά το πολύ 28% να είναι σήμερα οι μεσογειακοι, αρμενοειδης 17-25% πιστεύω.

   Διαγραφή
 10. ""Στον Τούρκο όταν δείχνεις τα “μπροστινά” σου, σου δείχνει τα “πισινά” του και όταν του δείχνεις τα “πισινά” σου, σου δείχνει τα “μπροστινά” του""

  Γεια σου ρε Γέρο του Μωριά!Αθάνατος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Carleton S. Coon wrote that the Armenoid racial type is very similar to the Dinaric race. The only difference is that Armenoids have a slightly darker pigmentation. He described the Armenoid as a sub-race of the Caucasoid race. Armenoids were said to be found throughout Eurasia. However, the largest concentrations occurred within Anatolia, Transcaucasia, Iran, and Mesopotamia. Known as the "true" Caucasians, Armenoids were relatively tall, usually with medium to dark brown or black hair, light to medium skin colour, large round eyes that were usually brown; a round, brachycephalic head shape with a straight backing (planocciput), high cheekbones and non-prominent chins. Lips were full, and noses were often aquiline. Large minority of Armenoids have blond hair and blue, green, or hazel eyes.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο Νικηφόρος Φωκάς έφερε Αρμένιους και τους εγκατάστησε στην Κρήτη, γενικά το Βυζάντιο έκανε τεράστια ζημιά στην φυλετική σύνθεση των Ελλήνων. Και όσον αφορά την μουσική, τα λαϊκά είναι ανατολίτικα σε μίξη όμως με διναρικά ακούσματα αυτό να μην το ξεχνάμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ...........ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΑΛΠΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΑΡΜΕΝΟΕΙΔΕΙΣ?........ΡΩΤΑΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΠΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΧΥΚΕΦΑΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΑΤΑ ΕΝΔΟΜΟΡΦΙΚΟΙ, ΜΕ ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ,ΒΑΡΙΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΗ ΤΡΙΧΟΦΥΙΑ.....ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ ΤΟΥ ,ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΕΝΤΟΝΑ ΑΛΠΙΚΟ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εντελώς διακριτοί τύποι. Εύκολα διαχωρίζονται.

   Διαγραφή
  2. Πάντως ο διαχωρισμός Διναρικού-Αρμενοειδή είναι σχετικά πιο δύσκολος από το διαχωρισμό Αλπικού-Αρμενοειδή.

   Διαγραφή
  3. Παμε να τα παρουμε με την σειρα.Καταρχας ο αρμενοειδης ο κλασσικος η αλλιως armenid ειναι υπερβραχυκεφαλος.Ο αλπικος εχει βραχυκεφαλια αλλα σε καμμια περιπτωση δεν φτανει οπως του αρμενοειδη.Δευτερον ο αρμενοειδης εχει σταρενιο προς σκουρο μελαχρινο χρωμα δερματος.Ο αρμενοειδης τις περισσοτερες φορες εχει κυματιστα προς σπαστα μαλλια ενω στο χρωμα ειναι σκουρος καστανος.Ο αλπικος εχει ισια και ειναι καστανος με πολλες φορες καστανος ανοιχτος.Ο αρμενοειδης εχει μυτη κυρτη και χοντρη στο ακρο της.Ο αλπικος εχει γαλλικη μυτουλα σαν clown.Ο αρμενοειδης εχει τεραστιο μετωπο και εμφανιζει υψηκρανια.Ο αλπικος εχει τις περισσοτερες φορες(οχι παντα) μικρο μετωπο.Ο αρμενοειδης εχει μεγαλα,γουρλοτα και στρογγυλα ματια.Ο αλπικος λογω των μεγαλων βλεφαρων τις περισσοτερες φορες μογγολιζει.Αν παρατηρήσεις αλπικους οπως και τρανο παραδειγμα ο Himmler θα δεις οτι μοιαζει με μογγολοκινεζο.Ο αρμενοειδης ειναι μεσοσκελικος ενω ο αλπικος ειναι πατσας με χοντρα και κοντα ποδια.Στο υψος ο αρμενοειδης παιζει απο 178 με 180 ενω ο αλπικος κυμαίνεται απο 174 με 176.Επισης μην ξεχασω ο αρμενοειδης εχει μεγαλα και πεταχτα αυτια.Ο αλπικος εχει φυσιολογικα.....!!!!

   Διαγραφή
  4. Και κατι τελευταιο που μου διεφυγε.O αρμενοειδης εχει μεγαλα και παχια χειλη ενω ο αλπικος δεν εχει καν....!

   Διαγραφή
  5. ΟΡΙΣΤΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΤΟΥ....https://it.wikiquote.org/wiki/Giorgos_Seferis....ΕΓΩ ΓΙΑ ΑΛΠΙΚΟ ΤΟΝ ΚΟΒΩ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΡΜΕΝΟΕΙΔΗ.........ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΑΡΙΚΟΥΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΟΕΙΔΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΠΙΚΟΥΣ, ΛΟΓΩ ΕΚΤΟΜΟΡΦΙΚΟΤΗΤΑΣ ,ΟΣΤΕΙΝΟΥ-ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΡΙΝΝΙΑΣ.....

   Διαγραφή
  6. Ο Σεφέρης ειναι ασιατικός αλπικός με αρμενοειδή.

   Διαγραφή
  7. Ταγματασφαλίτηϟϟ4 Απριλίου 2018 στις 2:15 π.μ.

   Διόρθωση σε Ανώνυμο 12:12 π.μ.

   Οι αλπικοί δεν έχουν πάντα "γαλλική μυτούλα"(ειδικά στην Ελλάδα πολύ σπάνια) ενώ συχνά έχουν επίσης χοντρά -μικρά όμως- χείλη όπως πχ οι παρακάτω αλπικοί μπούλιδες:

   https://www.comesipronuncia.it/upload/pronuncia/5459/Charles_Laughton-publicity2.JPG

   https://4.bp.blogspot.com/-ejfgJZV2ZsY/ThLVtgsRA3I/AAAAAAAABQM/wIyfBV31tsw/s1600/Otto%2Bvon%2BHabsburg.jpg

   http://3.bp.blogspot.com/_tL_AOjfoZUs/SE1JpkvxijI/AAAAAAAAAR8/LWvx0VeOdLY/s320/rassias.jpg

   Διαγραφή
  8. Ταγματασφαλίτηϟϟ4 Απριλίου 2018 στις 2:49 π.μ.

   Αλλα παραδείγματα αλπικού με παχιά χείλη:

   https://amedia.britannica.com/69/75569-004-3B260631.jpg

   http://www.gallito.eu/blog/wp-content/uploads/2010/06/AlCapone-e1462224128821.jpg

   http://www.levif.be/medias/5867/3004257.jpg

   https://i1.rgstatic.net/ii/profile.image/273553803182089-1442231717921_Q512/Alain_Vas.jpg

   Διαγραφή
  9. ΠΑΝΤΩΣ ΕΑΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΦΕΡΗ ΣΑΝ ΑΡΜΕΝΟΕΙΔΗ, ΤΟΤΕ ΚΑΙ Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΑΛΦΡΕΝΤ ΧΙΤΣΚΟΚ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΡΜΕΝΟΕΙΔΗΣ....http://hallzzz.com/alfred-hitchcock/img/structure/hitch.png

   Διαγραφή
 14. Αυτή η φάτσα είναι αρμενοδιναρική?

  https://i.ytimg.com/vi/UFMwDIL66Vo/hqdefault.jpg

  κι από πού μοιάζει να είναι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ο γεροντας-αγιος παισιος σε ποιον τυπο ανηκε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διναροποιημένος Μεσογειακός.

   http://2.bp.blogspot.com/-lRlNzgxD7jE/UAm7p0AkdlI/AAAAAAAACYw/luP4xZwS0jE/s1600/Paisios+monachos+Agioreitis4.jpg
   https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2017/08/GERONTASPAISIOS-768x511.jpg
   http://1.bp.blogspot.com/-U-8Wq5DxF_U/UAm7zlQaoXI/AAAAAAAACZI/axOxDNAyzjc/s1600/Paisios+monachos+Agioreitis7.jpg
   http://1.bp.blogspot.com/-YS6fgpFZLVY/UAm7w55pzBI/AAAAAAAACZA/qy87F06KOlM/s1600/Paisios+monachos+Agioreitis6.jpeg
   https://i2.wp.com/vidovdan.org/wp-content/uploads/2017/07/255988.p.jpg?fit=700%2C394&ssl=1

   Πολέμησε στο "εμφύλιο" κατά των κομμουνιστών.

   Διαγραφή
 16. Συγγνώμη αλλά ο ελλαδικός τύπος δεν είναι η φάτσα των αρχαίων Σπαρτιατών. Είμαστε και κάτι καινούριο με συγκεκριμένη κουλτούρα. Σίγουρα δεν είμαστε σα τους Άραβες η τους Πακιστανούς αλλά δεν μοιάζουμε και το μέσο Δανό η Νορβηγό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Η απάντηση: https://hellenicrace.freeforums.net/thread/31/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Πόντιοι και μικρασιάτες η ολοκληρωτική φυλετική καταστροφή του έθνους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.