Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Gustave Le Bon: Η Ψυχή των Φυλών

Του Γουσταύου Λε Μπον* (1841 – 1931)


Η ταξινόμηση των ειδών στηρίζεται, από τους φυσιοδίφες, σε αποδεδειγμένα ανατομικά χαρακτηριστικά, τα οποία αναπαράγονται κανονικώς και μονίμως βάσει της κληρονομικότητας. Είναι γνωστό πλέον σήμερα, ότι τα διάφορα χαρακτηριστικά μεταβάλλονται βραδέως με την κληρονομική συσσώρευση αδιόρατων μεταβολών, εάν δε αποβλέψουμε σε βραχέα χρονικά διαστήματα, μπορούμε να πούμε πως τα είδη είναι αμετάβλητα.


Η εφαρμογή των μεθόδων ταξινομήσεως των φυσιοδιφών, στον άνθρωπο, κατέστησε δυνατό τον καταρτισμό ενός αριθμού, καθορισμένων ανθρωπίνων τύπων, βάσει σαφέστατων ανατομικών χαρακτηριστικών, όπως είναι το χρώμα του δέρματος, η μορφή και η χωρητικότητα του κρανίου. Βάσει αυτής της διακρίσεως έχει αποδειχθεί...
ότι το ανθρώπινο γένος περιλαμβάνει πολλές φυλές, ευκρινώς διαχωρισμένες μεταξύ τους και πιθανότατα η καθεμία εντελώς διαφορετικής καταγωγής.


Ελλείψει των ανατομικών χαρακτηριστικών, θέλησαν μερικοί να στηριχθούν, σε διάφορα στοιχεία όπως είναι η γλώσσα, οι δοξασίες και τα πολιτικά συμπλέγματα, όταν επρόκειτο να ταξινομήσουν κάποιους λαούς. Αλλά τέτοιου είδους ταξινομήσεις λίγο αντέχουν στον έλεγχο. Όμως οι βάσεις ταξινομήσεως που δεν μας παραχωρούνται από τα ανατομικά χαρακτηριστικά, την γλώσσα, το περιβάλλον και τα πολιτικά συμπλέγματα, μας δίδονται από την Ψυχολογία. Η Ψυχολογία μας αποδεικνύει ότι πίσω από τους θεσμούς, τις τέχνες, τις δοξασίες και τις πολιτικές ανατροπές κάθε λαού ευρίσκονται κάποια ηθικά και διανοητικά χαρακτηριστικά, απ’ όπου προέρχεται η ανοδική πορεία αυτού του λαού. Το σύνολο δε των χαρακτηριστικών αυτών, αποτελεί αυτό που έχει ονομασθεί Ψυχή τής Φυλής.


Κάθε φυλή έχει μια πνευματική, διανοητική σύνθεση (ιδιοσυστασία) τόσο μόνιμη, όσο μόνιμη είναι και η «διατομική» πνευματική ιδιοσυστασία. Το ότι η διανοητική σύνθεση μιας φυλής σχετίζεται με κάποια ιδιαίτερη κατασκευή του εγκεφάλου, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως επειδή η επιστήμη δεν είναι επαρκώς προηγμένη για να μας δείξει την ιδιαίτερη αυτή κατασκευή, δεν μπορούμε να την λάβουμε σαν βάση. Τα ηθικά και διανοητικά χαρακτηριστικά, τα όποια και τα δύο μαζί αποτελούν την ψυχή του λαού, εκπροσωπούν την σύνθεση όλου του παρελθόντος, την κληρονομιά όλων των προγόνων του και τα κίνητρα της διαγωγής του. Και βέβαια οι χαρακτήρες αυτοί φαίνονται πολύ μεταβλητοί στα άτομα της ίδιας ομοφυλίας, η παρατήρηση όμως αποδεικνύει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων της ίδιας φυλής έχει πάντοτε ένα σύνολο κοινών ψυχολογικών χαρακτηριστικών, τα όποια είναι τόσο μόνιμα όσο και τα ανατομικά χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν δυνατή την ταξινόμηση των ειδών. Όπως δε και τα ατομικά, έτσι και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά αναπαράγονται βάσει της κληρονομικότητας ευσταθώς και κανονικώς.


Το σύνολο των ψυχολογικών αυτών στοιχείων, τα οποία είναι ευδιάκριτα σε κάθε άτομο της φυλής, αποτελεί εκείνο που ονομάζεται εθνικός χαρακτήρας. Το σύνολο δε αυτών των στοιχείων διαμορφώνει τον μέσο τύπο κάθε λαού.


Όταν επισκεπτόμαστε κάποιον ξένο λαό, οι μόνοι χαρακτήρες πού βλέπομε - διότι είναι αυτοί που συνεχώς και κατ’ επανάληψη παρατηρούμε - είναι οι κοινοί χαρακτήρες όλων των κατοίκων αυτής της χώρας. Αλλά όχι μόνον μπορούμε να διακρίνουμε εκ πρώτης όψεως τον Άγγλο, τον Ισπανό, τον Ιταλό, αλλά ξέρομε και πολύ καλά μάλιστα να τους «προσάψουμε» ορισμένα ηθικά και διανοητικά χαρακτηριστικά, τα οποία ακριβώς είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της κάθε φυλής.


Αυτή η ταυτότητα που ανευρίσκουμε στην διανοητική, πνευματική ιδιοσύνθεση (ιδιοσυστασία) της πλειοψηφίας των ατόμων της φυλής αυτής, έχει σαν αιτία φυσιολογικούς και απλούστατους λόγους. Και πράγματι, κάθε άτομο δεν είναι μόνο ένα προϊόν των άμεσων γονέων του, αλλά αποτελεί συγχρόνως και προϊόν της ίδιας της φυλής, δηλ. όλης της σειράς των ανιόντων αυτού του ατόμου. Ο επιφανής οικονομολόγος Κ. Cheysson, υπολόγισε ότι στην Γαλλία, με λόγο τριών γενεών κατά αιώνα, κάθε Γάλλος θα έχει μέσα στις φλέβες του το αίμα είκοσι τουλάχιστον εκατομμυρίων του έτους 1000. «Ώστε όλοι οι κάτοικοι που κατοικούν στην ίδια περιοχή, στην ίδια επαρχία, έχουν αναγκαία κοινούς προγόνους, είναι πλασμένοι απ’ τον ίδιο πηλό, έχουν το ίδιο αποτύπωμα και συνεχώς επαναφέρονται στον «μέσο τύπο», σκλάβοι σε μια μεγάλη και βαριά αλυσίδα, της οποίας είναι οι τελευταίοι κρίκοι. Είμαστε ταυτόχρονα παιδιά των γονέων μας αλλά και της δικής μας φυλής και δεν είναι μόνον το συναίσθημα, είναι ακόμα περισσότερο η φυσιολογία και η κληρονομικότητα, που κάνουν την πατρίδα να είναι μια δεύτερη μητέρα για μας.


Εάν κανείς ήθελε να συνοψίσει τις επιδράσεις στις όποιες υπόκειται το άτομο και οι οποίες διευθύνουν, δημιουργούν την διαγωγή του, θα μπορούσε να πει ότι αυτές είναι τριών ειδών. Στο πρώτο είδος, που είναι και η πιο ενδιαφέρουσα, ανήκει η επίδραση των προγόνων. Στο δεύτερο είδος ανήκει η επίδραση των συγγενών. Στο τρίτο είδος, θεωρούμενη σαν η πιο ισχυρή, αλλά στην πραγματικότητα κατά πολύ ασθενέστερη, ανήκει η επίδραση του περιβάλλοντος.


Το περιβάλλον απ’ όπου προέρχονται διάφορες φυσικές και ηθικές επιδράσεις - και στις οποίες υπόκειται ο άνθρωπος σε όλη του την ζωή, ιδιαίτερα μάλιστα στον καιρό της διαπαιδαγωγήσεώς του - δεν παράγει παρά μόνον παραλλαγές, οι οποίες είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανίσχυρες. Και στην πραγματικότητα δεν επενεργούν, παρά μόνον οσάκις συσσωρεύσεις από την κληρονομικότητα, λειτουργούν για πολύ χρόνο προς την ίδια κατεύθυνση. Αναγκαστικά λοιπόν ό άνθρωπος είναι πάντοτε και πάνω απ ’ όλα αντιπρόσωπος της φυλής του. Ουσιαστικά η ψυχή αυτή είναι αόρατη αλλά γίνεται ορατή από τις ενέργειες, αφού στην πραγματικότητα αυτή κατευθύνει όλη την ανοδική πορεία τού λαού.


Από το βιβλίο «Νόμοι Εξελίξεως των Φυλών», (εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις, 1985, 2014)


*Ο Γουσταύος Λε Μπον ήταν Γάλλος επιστήμονας και ερευνητής. Ιατρός, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, ιστορικός, αρχαιολόγος , εθνολόγος, γνωστός κυρίως, τουλάχιστον στην Ελλάδα, από το έργο του «Η Ψυχολογία των Μαζών» (ή «η ψυχολογία του όχλου»). 
Γεννήθηκε στο Nogent-le-Rotrou της βόρειας Γαλλίας στις 7 Μαΐου του 1841 και πέθανε στο προάστιο Marnes-la-Coquette του Παρισιού στις 13 Δεκεμβρίου του 1931 σε ηλικία 90 ετών.

Ταξίδεψε για είκοσι τουλάχιστον έτη (1860-1880) στην Ευρώπη, την Ασία και την Βόρεια Αφρική. Τα πορίσματά του, σε καθέναν από τους πιο πάνω επιστημονικούς τομείς, με τους οποίους ασχολήθηκε, βασίζονται απόλυτα στις έρευνές του, στην επιστημονική απόδειξη και χαρακτηρίζονται από απόλυτη αντικειμενικότητα.

Μελέτησε κυρίως την συμπεριφορά της μάζας, και, με βάση την ψυχολογία της, ανέλυσε διάφορα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα. Τα συμπεράσματα των ερευνών του ήταν αντίθετα στις κρατούσες – τότε και τώρα- θεωρίες και δοξασίες περί ισότητας των ανθρώπων και των φυλών, ειρήνης, αδελφότητας. Κατέδειξε, όχι μόνο τον αντιεπιστημονικό χαρακτήρα των θεωριών αυτών, ως αντίθετων προς την πραγματικότητα, αλλά και τα ολέθρια αποτελέσματά τους, όταν επικρατούν.

Για τον Λε Μπον η μάζα στερείται ικανότητας λογικής σκέψης και κριτικής, εύκολα χειραγωγείται, παρασύρεται, παραπλανάται, υποχωρεί και ενδίδει. Αν στην μάζα δοθεί ηγετικός ρόλος και εξουσία, μπορεί να καταστρέψει τον πολιτισμό. Παρ’ όλα αυτά και όπως αναφέρει στην Ψυχολογία των Μαζών «οι μάζες μπορούν κάποτε να γίνουν ηρωικές- όταν συνασπίζονται εν όψει ενός κοινού κινδύνου».

Ο Λε Μπον πίστεψε στην φυλετική ψυχή και στην κατηγοριοποίηση των φυλών, ανάλογα με την ικανότητά τους να παράγουν πολιτισμό. Η διάκριση των φυλών, σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, ουδόλως σημαίνει ότι, κάποιες θα έπρεπε να εξαφανιστούν. Αντίθετα, πίστεψε στην αναγκαιότητα διατήρησης των φυλών στο δικό τους φυσικό περιβάλλον, με τα δικά τους ήθη και έθιμα, θεωρώντας ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, προστατεύονται και διασφαλίζουν την συνέχειά τους. Απέδειξε, με παραδείγματα, την καταστρεπτική επίδραση της διαπαιδαγώγησης με το ευρωπαϊκό πνεύμα, φυλών και λαών της Ασίας και Αφρικής. Συγχρόνως όμως αποδέχθηκε ως φυσικό γεγονός την ανωτερότητα της λευκής φυλής.


17 σχόλια:

 1. Για όσους θέλουν να αποκτήσουν το βιβλίο, κυκλοφορεί σε ελληνική μετάφραση με τον τίτλο "Νόμοι εξελίξεως των λαών" (και όχι των φυλών όπως λανθασμένα αναφέρει ο Κόκκινος Ουρανός) από τις εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις.

  Σκοτεινός Ιεροφάντης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κατ` αρχας να πω ενα μεγαλο ευγε στον `Κοκκινο Ουρανο`. Πολυ ωραιο το αρθρο.
  Εν συνεχεια θα ηθελα να κανω μια διαπιστωση και να μου σχολιασει καποιος την ορθοτητα της.


  Μερικες χιλιαδες χρονια δεν αρκουν για να `αλλαξει μια φυλη`(εκτος και αν γινονται συνεχεις προσμειξεις). Επομενως οι Ελληνες σημερα(εξαιρω τους γυφτους,μιγαδες και λοιπους ανθρωπους ξενης καταγωγης) ειναι φυλετικα ιδιοι με τους αρχαιους Ελληνες( και εξαιτιας του πρωτου αλλα και επειδη συμφωνα με ερευνες δειχθηκε πως ο ελλαδικος χωρος κατοικειται ως σημερα απο τους ιδιους φυλετικους τυπους). Αν ειναι σωστα οσα λεω ως εδω..
  Μπορω να συνεχισω λεγοντας πως..οι νεοΕλληνες εκτος απο φυλετικα χαρακτηριστικα `κληρονομησαν`-εχουν και πνευματικα χαρακτηριστικα ομοια με εκεινα των αρχαιων Ελληνων και επομενως εχουν την ικανοτητα για την δημιουργια ενος τοσο μεγαλου πολιτισμου οσο ηταν εκεινος των αρχαιων;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ισχύει πράγματι το ότι μερικές χιλιάδες χρόνια δεν αρκούν για να αλλάξει μία φυλή, χωρίς προσμίξεις. Οι σημερινοί Έλληνες αποτελούν σε μεγάλο βαθμό απογόνους των αρχαίων Ελλήνων της κλασικής εποχής, όμως δέχτηκαν και προσμίξεις ιστορικά. Συνεπώς μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο πολιτισμό και πάλι, αρκεί να βρεθούν στις κατάλληλες θέσεις τα άριστα στοιχεία και να αυξηθούν. Η φυλετική ανθρωπολογία κάνει εκτιμήσεις για τους φυλετικούς τύπους που υπήρξαν στην αρχαία Ελλάδα με βάση τα αρχαιολογικά και φιλολογικά ευρήματα, καθώς επίσης μετρά ή εκτιμά τους φυλετικούς τύπους που ζουν στην Ελλάδα σήμερα. Έχουμε αναφερθεί πολλάκις στους φυλετικούς τύπους της Ελλάδας και την ιστορία τους. Όποιος μπορεί να ξεχωρίσει τους φυλετικούς τύπους, θα κατανοήσει τη νοοτροπία των σύγχρονων Ελλήνων, η οποία όμως επηρεάζεται και ως ένα βαθμό και από το παρακμιακό, υλιστικό, ξενόδουλο καθεστώς.

   Διαγραφή
 3. Τυπική αριστοτελική λογική: α) είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήων και έχουμε αποκτήσει τα πνευματικά τους χαρίσματα ή β) δεν είμαστε απόγονοι και δεν έχουμε κληρονομήσει τις αρετές τους
  Καθε στοιχεωδώς νοήμων άνθρωπος που έχει επαφή με το περιβάλλον θα συμφωνούσε με το δεύτερο. Αν είναι δυνατόν ποτέ ο αυτός λαός που για δυο χιλιάδες χρόνια είναι σκλάβος, πνευματικά αποβλακωμένος, αυτοπροσδιοριζόμενος ως Ρωμηςός, γλύφτης, κουτοπόνηρος, νωθρός, και πάνω από καμωμένος από πλαστελίνη κ υποτέλεια, να είναι δυνατόν να έχει κάποια σχέση με τον λαό του Αισχύλου, του Πραξιτέλη και του Ηρακλείτου. Πλάκα κάνουμε τώρα;
  Εκτός βέβαια αν οι φυλετικές θεωρίες είναι μια μπούρδα και μισή και η πολιτιστική κατρακύλα του εγχώριου πληθυσμού οφείλεται σε γεωγραφικούς, κοινωνιολογικούς, οικονομικούς παράγοντες και μόνο...Τότε να το ξέρουμε για να μην ασχολούμαστε με τις φυλές.
  Η παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Η φυλετισμός ή μαρξιστοφιλελεύθερες φιλοσοφίες. Ντόμπρα πράγματα, για να ξεμπερδεύουμε με τη ρωμέικη κουτοπονηριά που θέλι να τα χωρέσει όλα στο ίδιο καλάθι για να ικανοποιήσει τους ""''"'εθνικιστές""'''''.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Νομίζω πως η προσεγγισή σου δεν είναι ορθή. Όντως με μία πρώτη ματιά στην καθημερινότητα των Νεοελλήνων δίνει στον μέσο παρατηρητή αυτό ακριβώς που λες: έναν φωνακλά, ψεύτη και τεμπέλη άνθρωπο! Όμως αν κάποιος παρατηρήτης που είναι βαθειά γνώστης της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και συγκεκριμένα της Ελλάδος παρατηρεί πάντοτε ότι μία Φυσική Αριστοκρατία ήταν αυτή που πάντοτε έκανε την διαφορά και όχι η μάζα! Επομένως είναι λογικό να βλέπεις τους πολλούς να συμπεριφέρονται σαν ζώα αγνοώντας την εθνοφυλετική τους ταυτότητα! Αυτό νομίζω το χαμηλό επίπεδο πολιτισμού και συμπεριφοράς υπήρχε και στις μάζες των σκλάβων των Αρχαίων Ελληνικών Πολιτειών και σε κάθε μάζα κάθε φυλετικής κοινότητος! Πάντοτε οι λίγοι κάνουν την διαφορά! Πάντοτε μία μικρή μαγιά που αποτελεί την Φυσική Αριστοκρατία είναι αυτή η οποία συλλέγει και εκφράζει όλα τα Αρχετυπικά χαρακτηριστικά που βρίσκονται κοιμώμενα στο υποσυνείδητο της φυλής κάθε μαζανθρώπου κάθε εποχής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συμφωνω με τον ανωνυμο 9.05 μμ. Οσο και να προσπαθει κανεις να στρογγυλεψει τα πραγματα η πραγματικοτητα ειναι τοσο χαλια που καταντα ανεδαφικος ο ισχυρισμος οτι οι σημερινοι νεοελληνες ειναι σε μεγαλο βαθμο απογονοι των ελληνων της κλασσικης περιοδου. Δυστυχως εδω και δυο χιλιαδες χρονια και βαλε εχουν γινει τρομερες εισροες ασιατικων πληθυσμων στον ελληνικο χωρο με αποτελεσμα οι οποιοι γηγενεις (και αυτοι με σημαντικες προσμιξεις, οι τελειως καθαροι ειναι ελαχιστοι) να ειναι ολοενα και μειουμενη μειονοτητα. Αλλα αυτο ειναι κατι που γινεται εδω και δυο χιλιαδες χρονια, η πτωση της κλασσικης ελλαδας που ξεκινησε στα ελληνιστικα χρονια ηταν αμεση συναρτηση του εκφυλισμου των φυλων του ελληνικου χωρου μετα τις κατακτησεις των Μακεδονων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μα πώς εν τέλει μπορεί να στέκει ο ισχυρισμός πως έχουμε σχέση με τους Έλληνες της κλασσικής Ελλάδας και συγχρόνως να είμαστε ο πολιτιστικός πάτος της Ευρώπης. Δεν φταίνε ούτε οι πολιτικοί, ούτε το μνημόνιο, ούτε το ραγιάδικο καθεστως. Μιλάμε κύριοι για 2.000 χρόνια πνευματικής ξεραίλας, όχι για 30 χρόνια μεταπολίτευσης, ούτε διακόσια χρόνια νεοελληνικού κράτους. Και καλά τί είναι αυτό που σας κάνει να είστε αισιόδοξοι για την αναγέννηση του ελληνικού έθνους, όταν κατά τεκμήριο οι νεοέλληνες του 2014 είναι ακόμη πιο μιξαρισμένοι από τους πολιτιστικά ασήμαντους Έλληνες του 1914, του 1814, του 1614, του 814, 414 μ.Χ. Και φυσικά εκατό φορές πιο πολιτιστικός απόπατος. Συγκρίνετε την Αθήνα με τη Σόφια (δεν λέω τις δυτικοευρωπαικές πόλεις) και θα δείτε πόσο πολιτιστικά χτηνώδης είναι ο νεοελληνικό λαός. Τουρκιά, γυφτιά και άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σχετικὰ μὲ τὴν ἀνωτέρω διχογνωμία τῶν σχολιαστῶν: οἱ Νεοέλληνες εἶναι ἕνα κρᾶμα ἀρχαιοελλήνων, Σλάβων, Ἀλβανῶν, Φράγκων & ἀτόμων ἀρμενοειδοῦς (τουρκικῆς), ἀραβοειδοῦς & τσιγγἀνικης καταγωγῆς. Οὔτε ἀπ' εὐθείας άπόγονοι τῶν ἀρχαιοελλήνων εἴμαστε ὅλοι (ἀστεία ἄποψι), οὔτε φυσικὰ ἐντελῶς διαφοροποιημἐνοι γενετικῶς ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους κατοίκους αὐτῆς τῆς γεωγραφικῆς περιοχῆς. Ὅσον ἀφορᾷ τὰ αἴτια τῆς παρακμῆς τῶν Ἑλλήνων, δὲν εἶναι μόνο γενετικά. Καὶ οἱ Σκανδιναυοί, ποὺ συγκριτικὰ εἶναι λιγότερο ἀλλοιωμένοι φυλετικά, ἔχουν φτάσει στὸ σημερινὸ ἀπίστευτο κατάντημα νὰ ᾖναι ἀντιρατσιστὲς καὶ να στήνουν κῶλο στοὺς ἐπήλυδες ἰσλαμιστὲς ἐποίκους, εἶναι σκατόφλωροι & πλήρως ἀπονευρωμένοι ἀπὸ τὴν ὑλικὴ εὐημερία τῶν κρατῶν τους. Φταίει κάποια γονιδιακὴ ὑποβάθμισι;

  Ἡ στοχευμένη & μακροπρόθεσμη κοινωνικὴ μηχανολογία, εἴτε μέσω θρησκειῶν στὴν ἀρχαιότητα εἴτε μέσω πολυπολιτισμικῶν, νεοταξικῶν μεθοδεύσεων στὴν σύγχρονη ἐποχὴ, μπορεῖ σὲ βάθος χρόνου, χωρὶς τὴν κατάλληλη ὠργανωμένη ἀντίστασι τοῦ λαοῦ, νὰ διαλύσῃ ἀκόμα καὶ ἕνα εὔρωστο ἔθνος.

  Ἂν μεγαλώσῃς ἕνα βρέφος ἀπὸ τὴν κούνια μὲ κωλοδάχτυλο, ἀκόμα & ἃν δἒν ἔχῃ αὐτὸ ἔμφυτη γενετικὴ τᾶσι γιὰ ὁμοφυλοφιλία, εἶναι πολὺ αὐξημένες οἱ πιθανότητες, ὅταν μεγαλώσῃ νὰ ἐπιθυμῃ τὴν εἰσοδο κρέατος στὴ σούφρα του. Ὅταν σοῦ γαμᾶνε τὸ μυαλὸ μὲ τὸν Χριστιανισμὸ ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἠλικία ἢ μὲ ἀντιρατσιστικά-ἀνθρωπιστικὰ κηρύγματα, εἶναι λογικὸ κάποιοι νὰ καοῦν ἐγκεφαλικά. Οἱ ἔχοντες καλὸ γονίδιο ἔχουν ἀπὸ καταβολῆς τους μία ἰσχυρὴ φυσικὴ προδιάθεσι. Ἂν δὲν πυροδοτηθῇ αὐτὴ ἀπὸ κάποιο εὐνοϊκό, ἐξωτερικὸ ἐρέθισμα (παιδεία, περιβάλλον), μπορεῖ νὰ μεῖνῃ ἀνενεργὴ γιὰ πάντα.

  Πρέπει νὰ ἔχῃ κάποιος τρομερὰ προικισμένο γονίδιο (γεννημένος ἠγέτης μὲ φυσιοκρατικοὺς ὅρους), γιὰ νὰ κατορθώσῃ νὰ ἀπεγκλωβισῇ ἀπὸ ἕνα τρομερὰ σάπιο & ἀνώμαλο φυλετικὰ & κοινωνικοπολιτικὰ περιβάλλον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ὁ Λε μπὸν ἔχει λίγο γαμψὴ μύτη, ἀλλὰ τὸν συγχωροῦμε λόγῳ τοῦ μεγαλειώδους ἔργου του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η ταχυτητα με την οποια εχει καει ο εγκεφαλος των νορδικων-σκανδιναβων δεν εχει ιστορικο προηγουμενο. Και οι ελληνες αλλοιωθηκαν αλλα αυτο εγινε μετα απο παροδο δυο χιλιετιων και εχοντας υποστει καποια φυλετικη αλλοιωση. Οι σκανδιναβοι μεχρι πριν λιγες δεκαετιες ηταν φυλετικα σχεδον αναλλοιωτοι και ο χριστιανισμος δεν τους ειχε καταστρεψει και τοσο πολυ, τουλαχιστον οχι τοσο οσο τους ελληνες. Και μεσα σε ελαχιστες δεκαετιες η πολυπολιτισμικοτητα, ο φεμινισμος και οι παρομοιες εβραϊκης προελευσης ιδεολογιες τους εχουν καψει πληρως τον εγκεφαλο. Ολοτελα. Δεν νομιζω να υπαρχει ιστορικο προηγουμενο τοσο ταχειας εκφυλισης του ψυχισμου μιας ανωτερης φυλης χωρις να εχει προηγηθει σημαντικη φυλετικη αλλοιωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Άρα, είναι μπούρδες μας λες οι φυλετικές θεωρίες. Πάντως πολύ ευγενικός είσαι με τους νεοέλληνες όταν λες ΄πως έχουν υποστεί "κάποια αλλοίωση". Κάποια αλλοίωση δεν εξηγεί την πολιτιστική εξαφάνιση εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια. Πρέπει να είναι τεράστια, παρόμοια με τον εκδραβισμό των Ινδών και το στέρεμα ινδικού πολιτισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Θυσιάζω Πακιστανούς στον Θωρ17 Σεπτεμβρίου 2014 στις 6:22 μ.μ.

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΥΡΔΕΣ, ΡΕ ΛΕΒΙΕ. ΕΣΥ ΔΕΝ ΝΟΙΩΘΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Απ'οτι βλεπω κανενας δεν διαβαζει τα αρθρα στο ιστολογιο η μελετα μονος του τις σχετικες ευρενες που εχουνε γινει για τους αρχαιους και νεοτερους Ελληνες για να ξεστομιζονται τετοιες μπουρδες. Παντως λεκτικα πετυχημενα πολλα απο τα σχολια των φιλτατων εθνικοσοσιαλιστων.

  Και ο κυριος Διαχειριστης δεν ειναι καθολου ευγενικος με τους νεοελληνες διοτι αυτο υποδυλωνει υποκειμενικοτητα. Αντιθετως, το μονο που κανει ειναι να παραθετει τις παρατηρησεις και τα αποτελεσματα των επιστημονων που ασχοληθηκαν με αυτο το θεμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.