Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016

Κληρονομικότητα ή ισότητα ευκαιριών;

Η κληρονομικότητα ορίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει από την γέννησή του έχει συγκεκριμένες φυλετικές προδιαθέσεις, σωματικές και ψυχικές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εκ φύσεως ανισότητα. Το πασίδηλο γεγονός της κληρονομικής διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να συνάδει με την ισότητα ευκαιριών που υποστηρίζουν πολλοί;

Η αντιεπιστημονική άποψη περί εκ φύσεως ισότητας προέρχεται στην εποχή μας από μη-ορθολογικούς παράγοντες, όπως η θρησκεία, τα ΜΜΕ, διάφορες ιδεολογίες, κτλ. Όπως είναι γνωστό, οι μη-ορθολογικοί παράγοντες έχουν μεγαλύτερη δύναμη στην ψυχή των ανθρώπων από τους ορθολογικούς παράγοντες. Αυτός είναι και ο λόγος που η επιστημονικά αποδεδειγμένη άποψη περί της εκ φύσεως κληρονομικής ανισότητας...
έχει παραγκωνιστεί στις μέρες μας. Εφόσον θεωρήσουμε δεδομένη την εκ γενετής φυλετική διαφοροποίηση, που μας οδηγεί αυτό; Πρέπει να υπάρχει ισότητα ευκαιριών ή όχι;

Το βασικό που πρέπει να αντιληφθούμε, είναι ότι αυτό που έχει σημασία είναι το βέλτιστο αποτέλεσμα από πλευράς έθνους και όχι εκ προοιμίου η ισότητα ευκαιριών. Αν το καλύτερο αποτέλεσμα έρχεται μέσω της ανισότητας ευκαιριών, τότε πρέπει να την αποδεχτούμε. Αυτή είναι η διαφορά αντίληψης μεταξύ φιλελεύθερων και εθνικιστών. Οι πρώτοι ενδιαφέρονται μόνο για το άτομο και τα "δικαιώματά" του, ενώ οι δεύτεροι ενδιαφέρονται για το καλύτερο του έθνους ασχέτως του ατόμου.

Εξετάζοντας την ιστορία, διαπιστώνουμε ότι τα αριστοκρατικά πολιτεύματα αποτέλεσαν τον βασικό τρόπο πολιτικής οργάνωσης για χιλιετίες, σε πολιτισμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Βασικό γνώρισμα των πολιτευμάτων αυτών είναι η ανισότητα ευκαιριών. Το γεγονός ότι η κοινωνική θέση κληρονομούνταν βάσει καταγωγής ή πλούτου, σημαίνει ότι δεν υπήρχε ισότητα ευκαιριών. Μπορεί να υπάρχει μεν κοινωνική κινητικότητα, δηλαδή να μπορεί κάποιος να αλλάξει κοινωνική τάξη, αλλά δεν υπάρχει εξ'αρχής ισότητα ευκαιριών. Δηλαδή παλαιότερα ο κανόνας ήταν η ανισότητα και όχι η ισότητα ευκαιριών.

Η ύπαρξη κοινωνικών τάξεων και ειδικότερα μιας αριστοκρατίας που απέκτησε τον κληρονομικό τίτλο ευγενείας βάσει ικανοτήτων και χαρακτήρα, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα, από εθνικής, κοινωνικής και πολιτισμικής άποψης. Η αριστοκρατία αποτέλεσε την ραχοκοκαλιά της αρχαίας Ελλάδας, δίνοντας αναρίθμητους ήρωες, καλλιτέχνες και φιλοσόφους. Η κληρονομικότητα των τίτλων βοηθά στο να διατηρούνται τα ευγενή ψυχικά γνωρίσματα εντός της ανώτερης τάξης που δίνει κατεύθυνση σε κάθε έκφανση της κοινωνίας. Αρκεί βέβαια οι τίτλοι να δίνονται βάσει ικανοτήτων και όχι βάσει χρημάτων, καθώς επίσης να διατηρούνται τα φυλετικά ψυχικά γνωρίσματα. Αν αυτά δεν διατηρούνται, τότε πρέπει να απορρίπτονται οι μη ικανοί και να αντλούνται νέοι άριστοι από τον λαό. Μάλιστα, η κληρονομικότητα εισάγει και το μη-ορθολογικό στοιχείο της ευγενούς καταγωγής, που μπορεί να προσδώσει μεγαλυτερη αίγλη στην αριστοκρατία.

Στις σύγχρονες φιλελεύθερες κοινωνίες, η ισότητα ευκαιριών θεωρείται ως κάτι αυτονόητο. Η νομοθεσία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους σαν να είναι όλοι το ίδιο, για οποιοδήποτε κοινωνικό πόστο. Αυτή η εξισωτική άποψη, έρχεται σε αντίθεση με την βιολογική πραγματικότητα. Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι μια χώρα κατοικείται από Νορδικούς και Αλπικούς. Είναι προφανές ότι οι Νορδικοί είναι πιο επιθετικοί, δραστήριοι και με καλύτερη αντίληψη χώρου σε σχέση με τους Αλπικούς. Όλα αυτά μπορούν και να μετρηθούν με κατάλληλα τεστ. Αν διαπιστωθεί π.χ. ότι οι Νορδικοί είναι κατά 90% καλύτεροι από τους Αλπικούς στον πόλεμο, δεν θα ήταν λογικό οι αξιωματικοί του στρατού να λαμβάνονται με αντίστοιχες ποσοστώσεις υπέρ των Νορδικών; Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε άλλες θέσεις που απαιτούν περισσότερο χαρακτήρα και λιγότερο εξειδικευμένες γνώσεις.

Βέβαια, θα έλεγε κάποιος ότι δεν χρειάζεται επιλογή βάσει φυλής και ότι με αυστηρά κριτήρια ικανοτήτων μπορούν να επιλεγούν οι καλύτεροι. Αυτό υποστήριξαν πολλοί, ακόμη και εθνικιστές. Θεωρητικά δεν φαίνεται άσχημο, όμως τα κριτήρια μπορούν εύκολα να αμβλυνθούν και να επέλθει η παρακμή. Για παράδειγμα, στη σημερινή εποχή, οποιοσδήποτε μπορεί να βγάλει την Ευελπίδων, να γίνει αστυνομικός, κτλ. και γενικότερα τα κριτήρια σχεδόν για οποιαδήποτε κοινωνική θέση είναι πολύ χαλαρά, με αποτέλεσμα να επικρατεί η μετριότητα.

Στην εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε φυλετική πολιτική με χρήση φυλετικής τυπολογίας, διακηρύσσονταν η αξιοκρατία και η ισότητα ευκαιριών. Ωστόσο, στα SS και στα Adolf Hitler Schulen, που ήταν αριστοκρατικοί θεσμοί, υπήρχε επιλογή κατά προτίμηση συγκεκριμένων φυλετικών στοιχείων του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι στην ανώτερη τάξη του καθεστώτος υπήρχε επιλογή με φυλετικά κριτήρια, ενώ στην υπόλοιπη κοινωνία διατηρούνταν η ισότητα ευκαιριών.

Ο Βρετανός φιλόσοφος Herbert Spencer μελέτησε τον τρόπο καταμερισμού της εργασίας και εν γένει των κοινωνικών ρόλων στις ανθρώπινες κοινωνίες, στο βιβλίο του Principles of Sociology, Vol. III. Να σημειώσουμε ότι το βιβλίο αυτό προκάλεσε αίσθηση στους επιστημονικούς κύκλους, έκανε πολλές εκδόσεις και ορίστηκε ως σύγγραμμα διδασκαλίας σε πολλά τμήματα κοινωνιολογίας. Μελετώντας αναρίθμητες ιστορικές πηγές, ο Spencer συμπεραίνει ότι από τις απαρχές των ανθρωπίνων κοινωνιών, γίνεται κατανομή των κοινωνικών ρόλων βάσει του ψυχο-φυσιολογικού παράγοντα. Δηλαδή, είναι οι σωματικές και αντιληπτικές ικανότητες που όρισαν εν πολλοίς τον κοινωνικό ρόλο του καθενός εντός της κοινωνίας. Ο καθένας τείνει να αποκτήσει τις ενασχολήσεις που αρμόζουν στην φύση του, κάτι που εντοπίζει ο Spencer σε πολλά παραδείγματα κοινωνιών σε όλον τον πλανήτη, από τις πιο πρωτόγονες μέχρι τις πιο εξελιγμένες.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι διαφέρουν εκ φύσεως, λόγω συγκεκριμένων κληρονομικών προδιαθέσεων, σωματικών και ψυχικών. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, πολιτικά. Αν το καλύτερο αποτέλεσμα προκύπτει με ανισότητα ευκαιριών, πρέπει να την αποδεχτούμε. Τα αρχαία αριστοκρατικά καθεστώτα αξιοποίησαν την κληρονομικότητα εντάσσοντάς την στο πολίτευμα, με σκοπό να διατηρήσουν τα ευγενή στοιχεία στις ηγετικές τάξεις ώστε να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, αξιοποιώντας παράλληλα το κύρος της ευγενούς καταγωγής. Η ισότητα ευκαιριών συνήθως οδηγεί στην παραμέληση των αυστηρών κριτηρίων επιλογής, με αποτέλεσμα σύντομα να οδηγούμαστε στη μετριότητα. Η επιλογή με φυλετικά κριτήρια μπορεί να βοηθήσει στην συσσώρευση ευγενών ψυχικών γνωρισμάτων στις ανώτερες ηγετικές τάξεις, προς όφελος του έθνους.

71 σχόλια:

 1. Επίσης κάτι άλλο. Λες ορθολογισμό αλλά φαίνεται να τον συνδέεις με τον ρασιοναλισμό της Αναγεννήσεως και του Διαφωτισμού. Την στιγμή που ο ίδιος ο Εθνικοσοσιαλισμός έχει γερότατη θρησκευτική χροιά, μη-ρασιοναλιστική μάλιστα, ειδικά τα ίδια τα Ες-Ες, πώς ξέρεις ότι το Χάρισμα, η Ευφυία και το Ταλέντο στον άνθρωπο δεν απορρέει από μία Ανώτερη δύναμη μη υλική; Μήπως τελικά η έννοια του Χαρισματικού είναι...μαγική και όχι υλική; Πόσες εξάλλου είναι οι περιπτώσεις όπου άτομα χαρισματικά παρήγαγαν μετρίους ή και σκάρτους απογόνους; Κανείς δεν ξέρει ακόμη πώς δύναται ένας Άξιος να παράγει ομοίως Αξίους απογόνους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή ο ίδιος ο Χίμλερ έλεγε και υπεστήριζε ότι ο Μελανός Ήλιος είναι η πηγή της δυνάμεως των Νορδικών. Γιατί να μην υπάρχει θεωρητικά μία ανάλογη πηγή και για τις άλλες ράτσες; Γιατί μονάχα οι Νορδικοί;

   Διαγραφή
  2. Ρε καθυστερημένε, τι σχέση έχει το παραλήρημά σου με το άρθρο;
   Προφανώς και έχεις χάσει τη μπάλα από τη στιγμή φθάνεις στο σημείο να έχεις αξίωση να απαντήσει ο διαχειριστής ενός μπλογκ ανθρωπολογίας (του μοναδικού ελληνόφωνου), στις βλαμμένες θεωρίες σου! Κι εν πάση περιπτώσει, έχεις συλλάβει πως απλά δεν ενδιαφέρουν ΚΑΝΕΝΑΝ όλα αυτά που τσαμπουνάς; Κάθε άρθρο και 200 δικά σου σχόλια από κάτω, τα περισσότερα άσχετα και όσα σχετικά αποτελούν παραδείγματα μπουρδολογίας.

   Διαγραφή
 2. Σε ενα εθνος πρεπει να υπαρχουν πολλες φυλες??στο ελληνικο εθνος πρεπει να ειναι αποκλειστικα ο μεσογειακος??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι θέμα πρέπει ή δεν πρέπει. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν θέλουμε, δεν θέλουμε. Η φυλολογία βέβαια εκεί προτείνει ανάλογα ρόλο για τον καθένα. Δηλαδή εν Ελλάδι, Μεσογειακός σε Πολιτική Διοίκηση, Τέχνες και Στρατό, Διναρικός κυρίως εργατικό δυναμικό και στρατό και Αλπικός σε γραφειοκρατικές και Ακαδημαϊκές θέσεις.

   Διαγραφή
  2. καλο ακουγετε,χρειαζονται σε συγκεκριμενο ποσοστο η καθε φυλη,πως ομως θα μεινουν σταθερα τα ποσοστα και οι αλπικο-διναρικοι να μην υπερισχυουν εναντι των μεσογειακων??

   Διαγραφή
  3. Φίλε ανώνυμε μολονότι ακούγεται "καλά" στο αυτί στην πράξη είναι αδύνατο...

   Διαγραφή
  4. Εμενα με διχαζει λιγο η φυλετικη συσταση της ελλαδας..Ποιοι ηταν οι ελληνες?Επισης εγω συμφωνα με τις πηγες ανηκω στον μεσογειακο τυπο,εγω νιωθω οτι ειμαι η συνεχεια των αρχαιων ελληνων,μα και των ρωμαιων...δεν θα ειχα κανενα προβλημα να ενωθω με αλλα εθνοι-κρατοι που στην πλειοψηφια τους ειναι μεσογειακη,παρα μονο στο θρησκευτικο και γλωσσικο κομματι...

   Διαγραφή
  5. Παρά σε ό,τι σε κάνει Έλληνα και όχι Ιταλό ή Σαρδήνιο δηλαδή.

   Διαγραφή
  6. Η λογική αυτή είναι...παράλογη. Εγώ δηλαδή ως ΚΜ θα έπρεπε να κάνω τί; Να ενωθώ με τους Κεντροευρωπαίους και τους Δυτικούς και να κάνω τί; Και για ποίον;

   Διαγραφή
  7. δηλαδη μιλαμε περισσοτερο σαν εθνος,παρα ως φυλη?

   Διαγραφή
  8. Εάν είσαι Εθνικοσοσιαλιστής είσαι ΦΥΛΕΤΙΣΤΗΣ και όχι Εθνικιστής. Θέλεις Ηνωμένη Λευκή Ευρώπη βασει Φυλής δηλαδή Ράτσας όπως Νορδικός, Αλπικός, Μεσογειακος κλπ. Εάν είσαι Εθνικιστής δηλαδή Φασίστας όπως εγώ, θέλεις το καλλίτερο για τον Λαό, το Έθνος και τον Πολιτισμό σου.

   Διαγραφή
  9. ενταξει ευχαριστω!!!μου ελυσες αρκετες αποριες..

   Διαγραφή
  10. πανσλαβισμος και παντουρανισμος ειναι αντιστοιχα του πανγερμανισμου των εθνικοσοσιαλιστων??

   Διαγραφή
  11. Μόνον που δεν σχετίζονται τόσο με την ράτσα την ανθρωπολογική όσο με την Γλώσσα και την Καταγωγή.

   Διαγραφή
  12. εκει διαφερουν

   Διαγραφή
  13. επισης πως μπορουμε να διακρινουμε ευκολα εναν αλπικο απο εναν μεσογειακο??το κεφαλι,ο σωματοτυπος?

   Διαγραφή
  14. ο σαχαριος και βερβερικος ποιανονται για ευρωπαικοι τυποι ή καμμια σχεση??

   Διαγραφή
  15. Όλα τα χαρακτηριστικά. Κεφάλι σαν μπάλα με προτεραμένο το μέτωπο και πλατύ μέτωπο, κοιλιά, καθόλου γωνίες μόνον χαλαροί ιστοί στο πρόσωπο, μύτη κάπως μεγάλη(μεσσορινία) και κοίλη, μαλλί κυματιστό καστανό. Για τον Αλπικό αυτά.

   Διαγραφή
  16. Ανήκουν στην Ευρωπιδική οικογένεια αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή, κοινώς όχι στην Λευκή αν και από πλευράς ανθρωπολογίας το δέρμα είναι ένα μονάχα χαρακτηριστικό απλώς το πιο φανερό.

   Διαγραφή
  17. δηλαδη ολα τα αλλα ειναι ιδια με αυτα του μεσογειακου για τον σαχαριο και η διαφορα ειναι στο δερμα?

   Διαγραφή
  18. Το αντίθετο. Το δέρμα είναι περίπου ίδιο αν και λίγο πιο σκούρο, τα χείλη πιο παχυά και με περισσότερη κλίση. Ο Σαχάριος λέγεται και Νοτιομεσογειακός. Σε αυτό τον τύπο ανήκαν κυρίως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πριν την έλευση των Υξώς.

   Διαγραφή
 3. http://www.sport24.gr/incoming/article2755628.ece/BINARY/w620/salpiggidis.jpg

  http://www.pamesports.gr/thumbnail?filepath=/contentfiles/superleague/PAOK/salpiggidis%2001%2027-08.jpg&width=620&height=446

  http://www.matrix24.gr/wp-content/uploads/2014/08/salpi.jpg

  Ο φυλετικός τύπος του Σαλπιγγίδη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://www.karfitsa.gr/wp-content/uploads/2014/04/salpi.jpg

   Μια καλή στα πλάγια.

   Διαγραφή
  2. Αλπικός, μάλιστα έχει ξεκάθαρη βραχυκεφαλία.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε έλεος.

   Διαγραφή
  4. Ένα κράμα Κρομανοειδούς-Διναρικού-Αρμενιδικού-Αλπικού.

   Διαγραφή
  5. 4 φυλετικοί τύποι! Δεν έχει ξανασυμβεί! Αλπικός είναι λέμε.

   Διαγραφή
  6. Γεωργιανόφατσα είναι,ψάξε στο διαδίκτυο φυσιογνωμίες καυκάσιων και θα καλυφθείς!Αν επιμένεις με το αλπικός κανένα πρόβλημα.

   Διαγραφή
  7. Μοιάζει mtebid αλλά κυρίως βραχυκέφαλος Αλπικός είναι. Το λένε και σε άλλα φόρουμ εάν δε με πιστεύεις, μπες και δες.

   Διαγραφή
  8. Ο Κωνσταντινουπολίτης είναι ισχυρογνώμων, μας κάνει τον Ερντογάν δικτάτορα εδώ μέσα, αυτό είπε και αυτό είναι. όχι 4 φυλετικοί τύποι μόνο, μπορεί κάποιος να έχει στοιχεία και πάνω από 4 φυλετικούς τύπους. Συμφωνώ με τον 12:56, κλασσική φάτσα του Καυκάσου είναι.

   Διαγραφή
  9. http://content-mcdn.sentragoal.gr/filesystem/images/20120315/low/pegasus_LARGE_t_1041_105659069.JPG

   http://www.stoplekto.gr/wp-content/uploads/2013/07/semertzidis2.jpg


   Αυτός εδώ ο πόντιος?

   Διαγραφή
  10. Καυκάσιος αλλά προς τον Αρμενοειδή τύπο.

   Διαγραφή
  11. Ο Σαλπιγγίδης μοιάζει να είναι μίξη Κρομανοειδούς με Caucasid/Mtebid.

   Διαγραφή
  12. Κρομανοειδής με αλπικό είναι ο Σαλπιγγίδης. Ο mtebid είναι μεν ασταθής και μικτός τύπος, αλλά εκδηλώνει πάντοτε κάποια γενικότερα ταυρικά χαρακτηριστικά όπως υψικεφαλία και πλατυϊνία εξαιτίας της διναρο-αρμενοειδούς πρόσμιξης. Ο Σαλπιγγίδης λοιπόν, δεν έχει κανένα τέτοιο χαρακτηριστικό. Έχει πολύ ελαφρά κυρτή μύτη (ή δίνει αυτή την εντύπωση), είναι πιθανότατα μεσόρρινος, με γωνιώδες πρόσωπο και έντονα προεξέχον πηγούνι. Εξ' όλων αυτών μόνο η μεσορρινία (που δεν είναι και τόσο σαφής) και η υποψία κυρτότητας στη μύτη του θα μπορούσαν να προσδώσουν καυκάσια χαρακτηριστικά. Είναι όμως πολύ κοινά σε άλλους φαινότυπους και δεν συνδυάζονται με κάτι άλλο ώστε η ταξινόμησή του να καταδεικνύει κάτι τέτοιο.

   Ο Σεμερτζίδης από την άλλη, έχει mtebid επιρροή. Είναι ξεκάθαρα μεσόρρινος με τη χαρακτηριστική ευρεία απόληξη, μεγάλο μήκος μύτης κι υποψία κυρτότητας, πηγούνι σχεδόν εξαφανισμένο και ελαφρά πλατυϊνία.
   Το πρόσωπό του είναι ευρύ που ξεκινά από ένα μεγάλο μέτωπο κι στρογγυλό που μοιάζει με παραλληλόγραμμο δίχως γωνίες. Δεν φαίνεται να είναι υψίκρανος. Παρότι έχει κάποια κλίση, δεν είναι πολύ απότομο όπως οι αρμενοειδείς. Όλα αυτά υποδηλώνουν μικτό τύπο με έντονη επίδραση καυκάσιου, πιθανότατα μαζί με κάποια σχετικά ισχυρή αλπική επιρροή.

   Τέλος εις ότι αφορά τους 4 τύπους σε ένα πρόσωπο. Ναι είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί κι πιθανότατα εξαιρετικά σπάνιο. Όμως μπορεί να γίνει. Επί της ουσίας, αυτή η εμφάνιση πολλαπλών τύπων διαμόρφωσε τον mtebid (αρμενοειδής, αλπικός, διναρικός, ιρανικός, κρομανοειδής) ο οποίος γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι κι εξαιρετικά ασταθής. Κατά περίπτωση, μπορεί να εμφανίζει κυριότητα σε κάποιο Ευρωπαϊκό φαινότυπο αλλά πάντοτε έχει σαφή αρμενοειδή ή έστω μια γενικότερα ταυρική επιρροή (σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνεται ΚΑΙ ο διναρικός τύπος).

   Διαγραφή
 4. Ο Κωνσταντινουπολίτης είναι ισχυρογνώμων, μας κάνει τον Ερντογάν δικτάτορα εδώ μέσα, αυτό είπε και αυτό είναι. όχι 4 φυλετικοί τύποι μόνο, μπορεί κάποιος να έχει στοιχεία και πάνω από 4 φυλετικούς τύπους. Συμφωνώ με τον 12:56, κλασσική φάτσα του Καυκάσου είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πώ ρε φίλε σαν μικρό παιδάκι κάνεις. Κλάψε κιόλας γιατί σου πήρα την κασετίνα!

   Διαγραφή
  2. Νεανία κωνσταντινουπολίτη, τα μυαλά μας έχεις πάρει με αυτά που λες, έχεις βγάλει τους mtebids Αλπικούς και λες στους άλλους ότι κάνουν σαν μικρά παιδάκια που κλαίνε; Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα, άντε ασχολείσου με τίποτα άλλο μιας και δεν το κατέχεις το άθλημα της φυλετικής ταξινόμησης.

   Διαγραφή
  3. Ρε (παπ)άριε ανώνυμε κοίτα και ξένα φόρουμ όπου ως Αλπικός βραχυκέφαλος ταξινομείται.

   Διαγραφή
  4. Βρε αληταρά κωνσταντινουπολίτη που μιλάς σαν την τελευταία τουρκάλα πουτάνα της ιστανμπούλ, τι με νοιάζει εμένα τι λένε 17χρονα παιδάκια και πως ταξινομούν τον κάθε έναν σε forum της πλάκας. Αλλά τι λέω, της πλάκας είσαι και εσύ.

   Διαγραφή
  5. Πλάκα με Αριστοτέλους...αχαχαχα 1-0!!!

   Διαγραφή
  6. Άντε ρε άσχετε που δεν έχεις ταξινομήσει πότε κανέναν σωστά, τελείως αστοιχείωτος είσαι και στο έχουν πει όλοι εδώ μέσα. Μας επαναλαμβάνεις απλώς τι λέει το ιστολόγιο και τι λένε αστοιχείωτα παιδάκια σαν και εσένα σε διάφορα forum, παπαγαλάκι είσαι.

   Διαγραφή
  7. Ζήτω η Λουμήδης! Viva la Loumide!

   Διαγραφή
 5. http://s2.aek365.com/uploads/articles/images/4/499fc4363dc8e1b8cd59e4dcfac8a25a_383786.jpg

  http://www.iapopsi.gr/wp-content/uploads/2015/03/fetfatzidis-Genoa.jpg

  Αυτός εδώ σε ποιο τύπο ανήκει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μεσογειακός με μικρή Αρμενοειδή επίδραση.

   Διαγραφή
  2. Κυρίως διναρικός με μικρή κρομανοειδή επιρροή είναι ο Φετφατζίδης. Δείτε στην παρακάτω:

   http://www.zougla.gr/assets/images/400x300/394943.jpg

   Δεν έχει παχιά ρινική απόληξη (όπως οι αρμενοειδείς), αλλά σαφώς λεπτόρρινη, κυρτή κι μακριά μύτη. Το πηγούνι του προεξέχει και το πρόσωπό του είναι τριγωνικό, είναι υψίκρανος με πλατυϊνία. Αυτά διναρικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη, εμφανίζει ρινική καθίζηση και πολύ στιβαρή κάτω σιαγώνα με "πεντάγωνο" σχήμα. Αυτά είναι κρομανοειδή χαρακτηριστικά.

   Διαγραφή
  3. Διναρικος με 1.65 ύψος πρώτη φορά έχω ακούσει το έχεις τερματίσει χαχαχαχαχαχα

   Διαγραφή
  4. Το δεδομένο πως οι διναρικοί είναι ΣΥΝΗΘΩς μακρυσκελείς δεν αφορά πάντοτε το πραγματικό τους ύψος. Διαφορετικά, ο Κολοκοτρώνης πχ που δεν ήταν ψηλός δεν θα έπρεπε να ήταν και διναρικός (πράγμα που δεν ισχύει).
   Επίσης το ύψος δεν αποτελεί κανόνα για κανέναν απολύτως τύπο. Πέραν αυτού όμως, δεν έγραψα πως είναι ΜΟΝΟ διναρικός.

   Διαγραφή
  5. Ολόκληρο θηρίο ήταν ο Κολοκοτρώνης 2 μέτρα.

   Διαγραφή
  6. Καλά, ξαναπάρτο αλλιώς γιατί δεν σου βγαίνει. Θηρίο ήταν ο Ανδρούτσος και ο Νικηταράς, που ήταν εκδιναρισμένοι κρομανοειδείς.

   Διαγραφή
 6. https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12243270_10205604697384687_8151024224863282160_n.jpg?oh=3c73e19e9c08b5035c7d176d0ef3edb3&oe=580ED2DD
  σε ποιον φυλετικό τύπο ανήκει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πουλιανος ανεφερε οτι ο ηπειρωτικος τυπος ειναι εξελιξη του αιγιακου...δηλαδη απο τον μεσογειακο τυπο,κατω απο ορισμενες συνθηκες βγηκε ο διναρικος ή αλπικος??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Διναρικός και ο Μεσογειακός λογικά αποτελούν εξέλιξη του Κρομανοειδή.Οι Αλπικοί μάλλον εντάσσονται σε διαφορετικό κλάδο της λευκής φυλής,μαζί με τους Βαλτικούς, ο οποίος έχει εξελικτική σχέση με τους Μογγολικούς τύπους.

   Διαγραφή
  2. Ο διναρικός φαινότυπος αποτελεί μεταγενέστερο εξελικτικό στάδιο των δολιχοκέφαλων φαινότυπων. Με τους οποίους ομοιάζει περισσότερο από κάθε άλλο βραχυκέφαλο τύπο. Επί της ουσίας, η υπερ-βραχυκεφαλία του οφείλεται στο ότι η πλατυϊνία αφαιρεί κάποια εκατοστά μήκους από την κεφαλή με αποτέλεσμα ο δείκτης να είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Από εκεί και πέρα βέβαια, υπάρχουν και άλλες σαφείς διαφορές με τους δολιχοκέφαλους όπως η κυρτότητα της μύτης και το μήκος της. Αλλά κάτι τέτοιο, αφενός δεν εμφανίζεται κατά κανόνα, αφετέρου σε μικρότερο βαθμό είναι χαρακτηριστικά κι των δολιχοκέφαλων (δηλ μπορείς να βρεις και μεσογειακούς με κυρτή μύτη, ακόμα πιο σπάνια και νορδικούς).

   Διαγραφή
  3. η διναρικοποιηση στην ελλαδα ειναι κακη,και ναι γιατι??

   Διαγραφή
  4. Δεν είναι κακή από μόνη της. Το ζητούμενο όμως είναι να τηρούνται κάποιες αναλογίες ώστε να διατηρείται η ισορροπία, που δυστυχώς έχει διαταραχθεί από το Μεσαίωνα. Κι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού.

   Διαγραφή
  5. οι αναλογιες αυτες ποιες ειναι για την ελλαδα?

   Διαγραφή
  6. Οπως λέει ο πρώτος ανώνυμος και ο δεύτερος, ο Διναρικός αποτελεί μία εξέλιξη του Κρομανοειδούς κυρίως τύπου σε ορεινές περιοχές και ειδικευμένος για κυνήγι και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Βέβαια υπάρχει και ο Διναρομεσογειακός τύπος πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμη διαχωρισθεί πλήρως οι δύο φαινότυποι, ο Μεσογειακός και ο Διναρικός. Ο Διναρομεσογειακός συναντάται στις παράκτιες ορεινές περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου πελάγους, καθόλου τυχαίο.

   Διαγραφή
 8. @10:55 κάνω επικόλληση προηγούμενο μου σχόλιο.
  Πουθενά δεν είναι αποδεκτό ότι οι βαλτικοί και οι αλπικοί έχουν συγγένεια με τους μογγόλους αφού επρόκειτο για reduced/brachycephalized/gracilized Cromagnoids,το οτι όντως σε κάποιες περιοχές που υπάρχουν βαλτικοί υπάρχουν και κάποιες μογγολικές προσμίξεις άλλο αυτό,όπως κι άλλο το ότι ένα παρακλάδι ουραλικών (Ν y-dna)προέρχονται απ'τη Σιβηρία και αποτελούν σε κάποιο ποσοστό τους σημερινούς Φινλανδούς,Ρώσους και βαλτικούς ενώ φτάσαν σ'αυτά τα εδάφη πριν 8 χιλιάδες χρόνια,νωρίτερα απ'οτι έφτασαν πιθανόν οι e-v13 "νέγροι" βαλκάνιοι αυτόχθονες που αφομοιώθηκαν απο Έλληνες,Ιλλύριους και νοτιοιταλούς αρα τί;οι δολιχοκέφαλοι μεσογειακοί,διναρο-μεσογειακοί είναι ξαδερφάκια υπο-σαχάριων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν ήταν υπο-σαχάριοι ή γενικότερα εξω-ευρωπαϊκοί οι νεολιθικοί αγρότες που έφεραν την απλοομάδα Ε-V13. Καθώς η περιοχή που κατοικούσαν δεν είχε ακόμα κατοικηθεί από Ασιάτες κι Αφρικανούς. Οι φορείς όμως της απλοομάδας Ν ήταν σιβηρικοί/τουρανικοί/μογγόλοι.
   Πράγματι οι αρχαϊκοί κρομανοειδείς είχαν πολλά και διαφορετικά εξελικτικά στάδια εξαιτίας της απομόνωσης της εποχής των Παγετώνων, μεταξύ των οποίων η αρτικοποίηση και ο παιδομορφισμός, διαδικασίες που αύξησαν τον κεφαλικό δείκτη κι άλλαξαν κάποια χαρακτηριστικά τους. Στον σχηματισμό όμως των βαλτικούς και τους αλπικων φαινότυπων συμμετείχαν μαζί με τους "αρτικοποιημένους" και τους παιδομορφικούς, πραγματικοί ασιατικοί πληθυσμοί οι οποίοι κατάφεραν να διαβιώσουν πλησίον των "παραλλαγμένων" κρομανοειδών. Κι ενώ οι αλπικοί, έχουν κατά περίπτωση κάποια απώτατη ασιατική καταγωγή, οι βαλτικοί έχουν σίγουρα και μάλιστα σε ύστερους χρόνους. Επί της ουσίας, ο διαχωρισμός μεταξύ "δυτικών βαλτικών" κι "ανατολικών αλπικών" έγκειται στο βαθμό που έχουν αναμιχθεί με Ευρωπαίους και Ασιάτες αντίστοιχα.

   ΥΓ Δεν είμαι ο ίδιος ανώνυμος με τον παραπάνω.

   Διαγραφή
  2. Οι Νεολιθικοί αγρότες που αφομοιώθηκαν από όλους τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς δεν ήταν νέγροι και δεν αφομοιώθηκαν στα Βαλκάνια από Έλληνες και Ιλλυριούς για τον απλούστατο λόγο του ότι δεν είχε σχηματιστεί ακόμα Ελληνική ή Ιλλυρική εθνότητα ή συνείδηση.

   Διαγραφή
  3. Σωστός. Ακόμη και οι πέτρες ξέρουν πως τόσο οι Έλληνες όσο και οι Ιλλυριοί (μαζί με τους Θράκες) είναι γεννήματα από φυλετικής απόψεως της δεύτερης π.Χ. χιλιετίας, ενώ συνειδησιακά τουλάχιστον από το 800 π.Χ. και ύστερα. Το αν πιο πριν μετακινήθηκαν άσπροι, κίτρινοι, κόκκινοι, πορτοκαλί αγρότες μας είναι αδιάφορο. Όπως αδιάφορο θα είναι ενδεχομένως μετά από εκατό χρόνια σε μια νεγροποιημένη γη που κάποτε ονομαζόταν Ελλάδα, αν στην Αρχαιότητα κατοικούσε ένας λαός που μιλούσε ελληνικά και ήταν ελληνικός.
   Τα έθνη κάνουν την ιστορία και όχι η γη.

   Διαγραφή
 9. @3:35 πήγα να σου απαντήσω φίλε και καταλάθος έκλεισα την σελίδα τέλοσπάντων ισχύει ίσως και ατυχές παράδειγμα αφου γίνεται και λόγος για back migration της ομάδας Ε απλώς προσπαθώ να τονίσω πόσο σχετική είναι η φυλετική καθαρότητα που φαντασιώνονται κάποιοι αφού μιλάμε για χιλιάδες χρόνια διαφορετικής εξέλιξης.
  Πέρα απο τις ιστορικές μετακινήσεις ασιατικών πληθυσμών η όποια άλλη ασιατική καταγωγή οφείλεται σε αυτό το ladogan στοιχείο με παρουσία χιλιάδων χρόνων στην ευρώπη,έπειτα είναι θέμα του καθενός αν τους θεωρεί η οχι λευκούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πράγματι το ladogan στοιχείο ο μη Ευρωπαϊκός πληθυσμός που έπαιξε τον τόσο σημαντικό ρόλο.
   Από εκεί και πέρα όμως, ας μην ξεχνάμε πως στην ανατολική Ευρώπη ειδικότερα υπάρχουν ουραλικοί, σιβηρικοί και φυσικά τουρανικοί. Όλοι αυτοί μπορούν κι έχουν συμβάλλει στην ανθρωπολογική διαστρωμάτωση των κατοίκων Ευρωπαϊκής (ή σχεδόν Ευρωπαϊκής) σε πολύ πιο κοντινούς χρόνους. Για παράδειγμα, οι Ούγγροι και οι Βούλγαροι, παρότι θεωρητικά κατάγονται από τουρανικά φύλλα σήμερα είναι πολύ λιγότερο "τουρανικοί" από ότι οι... Ουκρανοί, που λογαριάζουν εαυτούς ως "δυτικούς" (για να μην πω "υπεράριους").

   Διαγραφή
 10. Blogger πως μπορώ να σου στείλω φωτογραφικό υλικό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάτω δεξιά στη σελίδα, εκεί που λέει Επικοινωνία, υπάρχει mail. Καλό είναι να περιλαμβάνονται φωτογραφίες ανφάς και προφίλ.

   Διαγραφή
 11. Ποιος είδε κράτος λιγοστό
  σ' όλη τη γη μοναδικό,
  εκατό να εξοδεύει
  και πενήντα να μαζεύει;

  Να τρέφει όλους τους αργούς,
  νά 'χει επτά Πρωθυπουργούς,
  ταμείο δίχως χρήματα
  και δόξης τόσα μνήματα;

  Νά 'χει κλητήρες για φρουρά
  και να σε κλέβουν φανερά,
  κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
  τον κλέφτη να γυρεύουνε;
  Όλα σ' αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
  ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
  οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
  δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

  Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
  κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
  Κι από προσπάππου κι από παππού
  συγχρόνως μπούφος και αλεπού.

  Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίο-
  να παριστάνει τον ευρωπαίο.
  Στα δυό φορώντας τα πόδια που 'χει
  στο 'να λουστρίνι, στ' άλλο τσαρούχι.

  Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
  ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
  Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
  λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

  Και ψωμοτύρι και για καφέ
  το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
  Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
  σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.

  Δυστυχία σου, Ελλάς,
  με τα τέκνα που γεννάς!
  Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
  τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Έλληνας είναι μονάχα ο λευκός με τουλάχιστον έναν Έλληνα γονέα,ένας που έχει πατέρα Έλληνα και μάνα Ισπανίδα είναι Έλληνας,μία Ελληνίδα που έχει παντρευτεί έναν Νορβηγό γεννάει Έλληνα,έναν Ιταλό το ίδιο,Γερμανό το ίδιο,Ρώσο,Γάλλο,Πορτογάλο το ίδιο,Αλπικοί,Μεσογειακοί,Διναρικοί,ΚΜ,Βαλτικοί είναι Έλληνες ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΡΜΕΝΟΕΙΔΕΙΣ ΓΥΦΤΟΙ ΑΣΙΑΤΕΣ ΑΦΓΑΝΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΒΕΡΒΕΡΙΚΟΙ ΝΕΓΡΟΙ ΟΤΙ ΞΕΡΝΑ Η ΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΥΡΩΠΗ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΙΤΕΣ ΑΚΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΤΕ

  -ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.