Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Οι Αρχαίοι Έλληνες μέσα από τις προτομές τους


Μια σημαντική πηγή για να εκτιμήσουμε τους φυλετικούς τύπους της αρχαίας Ελλάδας είναι οι προτομές της αρχαίας γλυπτικής. Οι απεικονιζόμενοι στις προτομές είναι γνωστά πρόσωπα από την αρχαιοελληνική γραμματεία, συνεπώς γνωρίζουμε πολλές πληροφορίες για την δράση και την καταγωγή  καθενός. Η τελειότητα της γλυπτικής έκανε τις απεικονίσεις πλήρως ρεαλιστικές, συνεπώς οι ανθρωπολόγοι μπορούν να βασιστούν σε αυτές. Θα δούμε προσωπικότητες της αρχαίας Ελλάδας, την καταγωγή τους και θα βγάλουμε συμπεράσματα.

Ξεκινήστε την περιήγηση...

Σαπφώ, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας της Λέσβου - Μεσογειακή


Μεσοπρόσωπη, δολιχοκέφαλη, με ίσια μύτη, σαρκώδη χείλη, ανοιχτά βλέφαρα, χωρίς γωνίες, σγουρά μαλλιά.


Ανακρέων, γόνος Ιωνικής αριστοκρατίας - Μεσογειακός


Σχετικά λεπτοπρόσωπος, δολιχοκέφαλος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, σαρκώδη χείλη, χωρίς γωνίες, σγουρά μαλλιά.


Θαλής, από τη Μίλητο, γόνος αριστοκρατών - Μεσογειακός


Λεπτοπρόσωπος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, χωρίς γωνίες, κυματιστά μαλλιά.


Πυθαγόρας, από την Σάμο - ΜεσογειακόςΛεπτοπρόσωπος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, χωρίς γωνίες, κυματιστά μαλλιά.


Ηράκλειτος, γόνος της βασιλικής οικογένειας της Εφέσου - Μεσογειακός, με πιθανή Διναρικότητα


Λεπτοπρόσωπος, δολιχοκέφαλος, με ίσια προς κυρτή μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, σαρκώδη χείλη, χωρίς γωνίες, σγουρά μαλλιά.


Σόλων, γόνος αριστοκρατικής Αθηναϊκής οικογένειας - Μεσογειακός


Λεπτοπρόσωπος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, χωρίς γωνίες, κυματιστά μαλλιά.


Αλκαίος, γόνος Αιολικής αριστοκρατίας - Μεσογειακός


Λεπτοπρόσωπος, δολιχοκέφαλος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, πιεσμένα ζυγωματικά, σγουρά μαλλιά.


Περίανδρος, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας της Κορίνθου - Μεσογειακός


Μεσοπρόσωπος, σχετικά δολιχοκέφαλος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, σαρκώδη χείλη, χωρίς γωνίες, σγουρά μαλλιά.


Παυσανίας, γόνος της βασιλικής οικογένειας των Αγιαδών της Σπάρτης - Μεσογειακός-Κρομανοειδής


Λεπτοπρόσωπος, δολιχοκέφαλος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, σαρκώδη χείλη, με εμφανείς γωνίες, κυματιστά μαλλιά.


Μιλτιάδης, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας των Αθηνών - Αλπικός, με πιθανή Μεσογειακότητα


Μεσοπρόσωπος, βραχυκέφαλος σίγουρα λόγω και του πλατιού κρανίου του, με ίσια μύτη, σχετικά ανοιχτά βλέφαρα, χωρίς γωνίες, σγουρά μαλλιά.


Περικλής, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας των Αθηνών - Μεσογειακός


Λεπτοπρόσωπος, δολιχοκέφαλος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, σαρκώδη χείλη, χωρίς γωνίες, σγουρά μαλλιά.


Αισχύλος, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας από την Ελευσίνα - Μεσογειακός


Λεπτοπρόσωπος, δολιχοκέφαλος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, χωρίς γωνίες, σγουρά μαλλιά.


Ευριπίδης, γόνος πλούσιας οικογένειας από την Σαλαμίνα - Διναρικός


Λεπτοπρόσωπος, με κυρτή μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, χωρίς γωνίες, ελαφρώς κυματιστά μαλλιά.


Ηρόδοτος, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας από την Καρία - Μεσογειακός, πιθανή Αλπικότητα.


Λεπτοπρόσωπος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, σαρκώδη χείλη, χωρίς γωνίες, ελαφρώς κυματιστά μαλλιά.


Θουκυδίδης, γόνος αριστοκρατικών γονέων εξ Αθηνών και Θράκης - Μεσογειακός


Σχετικά λεπτοπρόσωπος, δολιχοκέφαλος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, σαρκώδη χείλη, χωρίς γωνίες, κυματιστά μαλλιά.


Ξενοφών, γόνος μικρότερης αριστοκρατικής οικογένειας - Μεσογειακός, με πιθανή Αλπικότητα


Μεσοπρόσωπος, σχετικά δολιχοκέφαλος, με ίσια αλλά κοντή μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, σαρκώδη χείλη, σγουρά μαλλιά.


Δημοσθένης, γόνος πλούσιας οικογένειας των Αθηνών - Κρομανοειδής, με πιθανή Μεσογειακότητα ή Διναρικότητα


Σχετικά λεπτοπρόσωπος, δολιχοκέφαλος, με ίσια μύτη, μάτια βαθιά τοποθετημένα, λεπτά χείλη, με εμφανείς γωνίες, κυματιστά μαλλιά.


Πλάτων, γόνος πρώην βασιλικής οικογένειας των Αθηνών - Αλπικός, με πιθανή Μεσογειακότητα


Ευρυπρόσωπος, με ίσια σχετικά κοκντή μύτη, ανοιχτά όμως βλέφαρα, σαρκώδη χείλη, χωρίς έντονες γωνίες, κυματιστά μαλλιά.


Αριστοτέλης, από τη Μακεδονία - Διναρικός-Μεσογειακός


Σχετικά λεπτοπρόσωπος, λόγω πλάτους κρανίου τείνει βραχυκέφαλος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, χωρίς γωνίες.


Σωκράτης, από την Αθήνα, με γονείς τεχνίτη και μαία - Αλπικός


Ευρυπρόσωπος, με ίσια πολύ κοντή μύτη, βαριά βλέφαρα, σαρκώδη χείλη.


Αρχίλοχος, γόνος αριστοκράτη άνδρα εκ Πάρου και σκλάβας - Μεσογειακός-Κρομανοειδής


Λεπτοπρόσωπος, δολιχοκέφαλος, με ίσια μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, βαθιά τοποθετημένα μάτια, εμφανή ζυγωματικά, πολύ σγουρά μαλλιά.Χρύσιππος, από την Κιλικία - πιθανόν Διναρικός-Μεσογειακός


Λεπτοπρόσωπος, δολιχοκέφαλος, με ίσια προς κυρτή μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, χωρίς γωνίες.

Και μερικοί διαφορετικοί:

Αίσωπος, σκλάβος εξ Ανατολής - αν και μεταγενέστερη η γλυπτή αναπαράσταση, δεν αποκλείεται Αρμενοειδής βάσει και της αγγειογραφίας.


Περιγράφεται ως κακάσχημος. Από την αναπαράσταση του αγγείου και το μεταγενέστερο γλυπτό, μάλλον τείνει μεσοπρόσωπος, με κυρτή μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, χωρίς γωνίες.

Ζήνων ο Κιτιεύς, Φοίνικας εκ καταγωγής - πιθανότατα Οριενταλικός


Περιγράφεται στις πηγές ως "Φοινικίδιον". Πολύ λεπτοπρόσωπος, δολιχοκέφαλος, με ίσια προς κυρτή μύτη, ανοιχτά βλέφαρα, μάτια κοντά τοποθετημένα, σαρκώδη χείλη, χωρίς έντονες γωνίες, κυματιστά μαλλιά.

Μέμνων, από την Αιθιοπία, προστατευόμενος του Ηρώδη Αττικού - Αιθιοπικός


Πολύ λεπτοπρόσωπος, με πλατιά μύτη, πολύ ανοιχτά βλέφαρα, μάτια μακριά τοποθετημένα, έντονα σαρκώδη χείλη, χωρίς έντονες γωνίες, κατσαρά μαλλιά.


Η παραπάνω ανάλυση αφορά κυρίως στο διάστημα 600-300 π.Χ. Οι περισσότεροι είναι Μεσογειακοί, ενώ μαζί τους βρίσκονται κάποιοι Αλπικοί, Κρομανοειδείς και Διναρικοί. Δηλαδή προκύπτουν πάνω κάτω οι ίδιοι φυλετικοί τύποι που βρίσκονται στους σημερινούς Έλληνες, αλλά με διαφορετικά ποσοστά ο κάθε τύπος.

Ξενοφάνης, Μεσογειακός
Από τις παραπάνω προτομές προκύπτει ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν σε μεγάλο βαθμό Μεσογειακοί, αλλά ίσως αυτό να ίσχυε μόνο στις αριστοκρατικές τάξεις. Γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολο να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για όλον τον πληθυσμό της αρχαίας Ελλάδας. Ωστόσο, φαίνεται ότι στις αριστοκρατικές τάξεις ενώ αρχικά βρίσκονταν κυρίως Μεσογειακοί, σταδιακά και ιδιαίτερα στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. αρχίζουν και εμφανίζονται και άλλοι τύποι. Οι διαρκείς αδελφοκτόνοι πόλεμοι, με αποκορύφωμα τον Πελοποννησιακό πόλεμο αφαίρεσε πολύτιμο αίμα από τον Ελληνισμό και την Ελληνική αριστοκρατία. Ενώ στην αρχή οι Μεσογειακοί επικρατούν στις τέχνες, στα γράμματα, ειδικά στους προσωκρατικούς, όπως ο εικονιζόμενος Ξενοφάνης, αργότερα αρχίζουν και εμφανίζονται μορφές όπως Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης που είναι βραχυκέφαλοι.

Υπάρχουν ακόμα πολλές μορφές της αρχαίας Ελλάδας που δεν συμπεριελήφθησαν. Η γενική τάση ωστόσο είναι εμφανής. Οι Μεσογειακοί αποτελούσαν τον κορμό της αρχαίας Ελληνικής αριστοκρατίας, με εξαιρετικές επιδόσεις στην πολιτική, στον στρατό, στις τέχνες και τα γράμματα. Σταδιακά εμφανίζουν σημαντικές φυσιογνωμίες και άλλοι φυλετικοί τύποι, οι οποίοι σίγουρα υπήρχαν και αυτοί στον Ελλαδικό χώρο και πιθανότατα αναδείχτηκαν λόγω μείωσης των Μεσογειακών μετά από τους διαρκείς εμφυλίους πολέμους, που έληξαν με την Μακεδονική κατάκτηση.

28 σχόλια:

 1. Πάρα πολύ ωραίο άρθρο διαχειριστά.Πραγματικά φαίνεται ότι ο μεσογειακός τύπος σε συνδιασμό διναρικών,αλπικών και κρομανοειδών μεγαλούργησαν στον ελλαδικό χώρο σε όλους τους τομείς.Περικλής,Μιλτιάδης,Πυθαγόρας,Σόλων,Αριστοτέλης,Πλάτων,Σωκράτης απίστευτες προσωπικότητες...Αυτά να τα βλέπετε οι νορδόπληκτοι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ.....ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ., ΤΟ 21 ,κτλ.....ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πιστευω αξιζει στον διαχειριστη ενα μεγαλο `Ευγε`.
  Σας ευχαριστω πολυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ναι,παρα πολυ καλη αναλυση!συνεχιστε και με αλλες μορφες του ελληνισμου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πλατων κ Σωκρατης δλδ δυο απο τα μεγαλυτερα πνευματα στην ιστορια της ανθρωποτητας ,οι οποιοι εχουν επηρρεασει βαθυυτατα τον δυτικο πολιτισμο αλπικοι.Ξενο φων αλπικος .Και οι τρεις αυτοι ηταν ολιγαρχικοι και αντιδημοκρατες .Αλπικοι και οι τρεις . Κατι λεει αυτο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΥΓΕ έχω μόνο να πω για την ανάλυση του παρόντος άρθρου....μόνο ένα μεγάλο ΕΥΓΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΛΠΙΚΟΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΦΙΛΟΣ ΝΟΡΔΙΚΩΝ15 Οκτωβρίου 2014 στις 5:48 μ.μ.

  Ο ΖΗΝΩΝ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΣ ΕΥΓΕΝΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΓΙΑ ΑΡΑΒΑΣ,ΕΧΕΙ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΑΛΠΙΚΟ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΜΗ ΛΕΥΚΟΣ.
  ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ,ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΣ ΛΕΥΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ,ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΟΤΙ Ο ΖΗΝΩΝ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ-ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΩ-ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑ:ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ,ΕΠΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΘΕ ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟΣ ΓΥΦΤΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ..ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ...
  ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΑΣΙΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΩ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΝΕΓΡΟΕΙΔΗ ΚΤΗΝΗ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΤΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ-ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΝΟΡΔΙΚΟΙ Η ΜΕ ΝΟΡΔΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΝ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΚΙ ΕΓΩ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Ο ΖΗΝΩΝ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΚΟΣ.....ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ,ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΣ.......

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟΥΣ "ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ" ΕΔΩ, ΜΕΣΑ ,ΑΠΛΑ 2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.......

  Ο ΑΛΠΙΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ,ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΚΛΗΡΑΓΩΓΗΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΥ.......ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ-ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ,ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ.......

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΟΥΣ "ΝΟΡΔΟΠΛΗΚΤΟΥΣ" ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΝΟΡΔΙΚΟΤΗΤΑ(!!!) ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΟΜΕΣ , ΤΟΥΣ ΣΥΝΙΣΤΩ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΝ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΘΝΗΣΚΟΝΤΟΣ ΓΑΛΑΤΗ........ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΟΡΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΟΜΗ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΝΟΡΔΙΚΟΠΛΗΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΑΝΙΑΣ16 Οκτωβρίου 2014 στις 5:41 μ.μ.

   ΕΚΤΙΜΩ ΤΟ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΖΗΝΩΝΑ ΤΟΝ ΚΙΤΙΕΑ,ΕΓΩ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΤΕΤΑΣΑ ΩΣ ΛΕΥΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΝΑΡΙΖΩΝ STRAIN(ΛΟΓΩ ΕΛΑΦΡΑΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ)ΣΧΕΔΟΝ ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΤΟΝ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΠΛΗΡΩΣ ΩΣ ΕΧΟΝΤΑ ΕΞΩΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΣΜΕΙΞΗ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΑ ΤΟ """ΦΟΙΝΙΚΙΔΙΟΝ"""ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΡΩΣ ΤΙΠΟΤΑ,ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ """ΑΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝ"""ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟΣ ΓΥΦΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ.ΕΠΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΣΩ ΟΤΙ ΝΑΙ ΕΙΜΑΙ ΝΟΡΔΙΚΟΠΛΗΚΤΟΣ.

   Διαγραφή
  2. ΝΟΡΔΙΚΟΠΛΗΚΤΟΣ ΦΙΛΟΣ ΝΟΡΔΙΚΩΝ16 Οκτωβρίου 2014 στις 5:54 μ.μ.

   ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΝΑΡΙΖΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΛΕΥΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΠΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΝΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ.

   Διαγραφή
  3. Και εγώ φίλε σου προτείνω να κοιτάξεις ξανά πώς μοιάζουν οι Ιωνες (Πυθαγόρας Ηρόδοτος Θαλής Όμηρος και άλλη πολλοί) και πες μου αν βλέπεις καμία ομοιότητα με τους σκατομεσογεισκους σας. Χάχαχαχα καμία σχέση απολύτως, οι Ίωνες είναι ολόιδιοι με τουε πόντιους που είμαστε και απόγονοι τους, οι Ίωνες αν δεις τα αγάλματα τους είναι αρμενοειδης με δινσρικη και αλπική επίδραση, αυτό είμαστε όλοι οι πόντιοι ίδιοι με γεωργιανοι είμαστε και ίδιοι με τους Ίωνες,

   Διαγραφή
 10. Na pros8esw kati akoma.

  Oi perissoteroi nordikoi exoune ena sxedon isio metopo sto profil.

  http://puu.sh/cdVdJ.jpg

  Apo tin alloi ta agalmata twn Ellinwv teinoun panta prws to mesogeiako metwpo pou einai pio kurto

  http://puu.sh/cdYlb.jpg
  http://www.thorvaldsensmuseum.dk/assets/177/page/A827_Amor_og_Anakreon.jpg?1223648081
  (o Anakreon)

  Vevaia polu nordikoi to exoune episis ayto to xaraktiristiko
  http://puu.sh/cdYze.jpg

  Den mas leei para polla alla toulaxiston deixnei oti aytes oi protomes teinoun pio polu ston klassiko mesogeiako para ton nordiko. Ama mporousame na doume ta pigounia tous tha ginotane pio katharo. Alla akoma kai to "greek chin" einai mesogeiako stoxeio, me tous nordikous kyriws na exoune isio anti gia kurto sagoni opos parousiase pio panw.

  -Kynaigeiros

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. προς Kynaigeiros έχεις απόλυτο δίκιο όσο αφορά την έντονη δολιχοκεφαλία του Περικλή το έχω διαβάσει και εγώ, το ίδιο λέγανε και για την θεά Αθηνά. Όσο για το μέτωπο έχεις πάλι δίκιο και κάτι ακόμα υπάρχει αυτο βίντεο απο εναν Ιταλο ανθρωπολογο τον Giuseppe Sergi και δείχνει μέσω προτομών την διαφορα μεσογειακών και νορδικών και όπως θα δεις Δεν βρίσκει ομοιότητες σε αρχαιους Έλληνες και Νορδικού.Εδω σου έχω το Link για το δεις https://www.youtube.com/watch?v=aZAunpOGv8k

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. To exw dei. Vevaia stin Ellada exoume kai nordo-mesogeiakous (o teleutaios pou ekana link sto 5:52 post mou einai Ellinas tetoiou typou) oi opoioi exoune miksi tetoiwn xaraktiristikwn. Opote nordiki symmetoxi den apokleietai entelws, aplws periorizetai.

   Episis, prosekse tous aksiritious! To sagoni den teinei katholou pros to sxedon katheto nordiko alla einai "klassiko mesogeiako".

   http://puu.sh/ceEN9.jpg Menandros
   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Bust_Alcibiades_Musei_Capitolini_MC1160.jpg


   Ena akoma na prosthesw: kai oi duo Kromanoeideis stin parousiasi exoune mikti elliniki-varvariki katagwgi. O Dimosthenis legetai oti itane misos Skythis alla den einai sigouro.

   -Kynaigeiros

   Διαγραφή
  2. prosekse tous aksiristous*

   Sygnwmi gia ta greeklish, eimai se laptop me palio logismiko

   Διαγραφή
 12. Εαν δεν φερετε ευθυνη για τα σχολια κυριοι διαχειριστες του ιστολογιου γιατι τοτε λογοκρινετε και αφαιρειτε σχολια κατα το δοκουν? το οτι αφαιρειτε τα σχολια που θεωρειτε προσβλητικα-ερειστικα σημαινει οτι αποδεχεστε οσα αφεινετε, αρα εχετε ευθυνη για τα σχολια που μενουν σε αντιθεση με οσα λετε στο τελος της σελιδας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η διαχειριση του ιστολογιου αφαιρει οσα σχολια δεν σχετιζονται με το αντικειμενο,ασχετως του τι λενε.Τοσο απλα.
   *προφανως και οσα σχολια προκαλουν ευαριθμα σχολια ασχετα με το αντικειμενο,αυτο εξυπακουεται.

   Διαγραφή
 13. Ο Ευριπίδης είναι ΟΛΌΙΔΙΟΣ ο πατερας μου.Σαν να βλέπω την προτομή του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ακόμα κάποιοι πιστεύουν ότι οι Έλληνες ήταν Άριοι και όλες αυτές τις σαχλαμάρες?Πραγματικά λυπάμαι.Το άρθρο φανταστικό όμως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Καλησπέρα.

  Μπορείς να μου εξηγήσεις πως μπορούμε να απαντήσουμε σ' αυτή τη μαλακία; http://worldhistoryandanthropology.blogspot.al/2014/02/were-ancient-greeks-black-what-race.html

  Αυτός δείχνει μελανόμορφα αγγεία και κάνει προπαγάνδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επιθυμείς να απαντήσεις σε Αφροκεντριστές; εγώ προσωπικά γελάω διασκεδάζω μαζί τους και τους επιτρέπω να χαίρονται έως ότου να μαζεύουν βαμβάκι από τις καλλιέργειες μας.

   Διαγραφή
 16. Eνα Βυζαντινο αφιέρωμα παρακαλω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΜΙΑΖΗ ΜΕ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΨΥΧΗΚΑ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΗΚΕΙ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. -_- Ο Ζήνων ο Κιτιέας φαίνεται Διναρικός και όχι Οριεντάλ .Οι μισοί αναγνώστες το έχουν σχολίασει , χωρίς όμως να το βλέπω να αλλάζει . . . Ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που μια προτομή σαν και αυτή τον εντάσσει στον Οριεντάλ φαινότυπο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Χαχαχαα χα ποιος βλ.ακας έκανε αυτό το άρθρο αχχαχαχαχα. Όλοι οι Ίωνες που έδειξες δεν έχουν καμία σχέση με μεσογειακους, είναι ότι είμαστε και εμείς οι πόντιοι αρμενοειδης-διναρικοι δηλαδή η αρμενοειδης-αλπικοι χ; χάχαχαχα μεσογειακός ο Πυθαγόρας και ο Ηρόδοτος λέει, που αν πατήσεις να δεις φωτογραφία του πως θα έμοιαζε, ίδιος με γεωργιανο μοιάζει, Πόντιο δηλαδή γτ ίδιοι είμαστε οι πόντιοι με τους γεωργιανούς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πόσο μπάσταρδος ψεύτης εισια εσύ που έφτιαξες αυτό το άρθρο ρε, γαμω τους μεσογειακους σας σκατοφλωροι

   Διαγραφή
  2. Δεν νομίζω καν να πιστεύεις αυτά που λες απλά θέλεις να τραβήξεις αντιδράσεις (που κατάντησες να σχολιάζεις ο ίδιος τον εαυτό σου),συγνώμη αλλά αρμενοειδείς δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την αρχαία Ελλάδα που ήταν Μεσογειακή (πρωτίστως) όπως μπορεί να φανεί από τις απεικονίσεις τους αλλά και τον ψυχισμό τους.Είναι λυπηρό που έχεις τέτοια σιχαμερή φυλετική υπόσταση αλλά αυτό δεν σου δίνει το δίκαια να ταυτίζεις σπουδαίους λαούς με τους σκλάβους ομοφύλους σου.

   Διαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.