Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019

Ο Shakespeare για την ιερότητα του αίματος"Δεν χρειαζόμαστε όρκο, όταν κάθε σταγόνα αίματος
που ο κάθε Ρωμαίος φέρει και ευγενώς φέρει,
είναι ένοχη ως για μπαστάρδεμα,
εάν αθετήσει το παραμικρό κομμάτι
από κάθε υπόσχεση που έχει δώσει"

William Shakespeare, Julius Caear 2.1.135–9


Στην τραγωδία του Shakespeare, Ιούλιος Καίσαρ, οι συνωμότες οργανώνονται ώστε να βγάλουν από τη μέση τον Ιούλιο Καίσαρα που βλέπουν σαν τύραννο. Ο Βρούτος δεν θέλει οι συνωμότες να δώσουν όρκο, αλλά εναποθέτει την τήρηση των συμφωνηθέντων στο αίμα που φέρουν. Ο Shakespeare βάζει τους Ρωμαίους να ορκιστούν έμμεσα στο αίμα τους και ότι η μη τήρηση των συμφωνηθέντων θα είναι σαν να έχουν μπασταρδέψει το αίμα τους, θα είναι δηλαδή...

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Φυλετικοί χάρτες Γερμανίας-Πολωνίας - Πολωνική σχολή


Οι χάρτες αποτυπώνουν την κατανομή των φυλετικών τύπων στην περιοχή Γερμανίας-Πολωνίας. Προέρχονται από την Πολωνική σχολή ανθρωπολογίας, με επικεφαλής τον Jan Czekanowski. Η τυπολογική προσέγγιση του Czekanowski ήταν ιδιάζουσα, θεωρώντας όλους τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς μίξεις τεσσάρων μετρικών τύπων: Νορδικό (α), Μεσογειακό (ε), γενικευμένο Αλπικό (λ) (Lapponoid), γενικευμένο Αρμενοειδή (χ) (μαζί με Διναρικό). Αναγνωρίζει Κρομανοειδή στοιχεία, με τον τύπο Preslavic (β), όποτε τον χρησιμοποιεί, να αντιστοιχεί στον Κρομανοειδή.

Ο χάρτης δείχνει ότι στα βόρεια παράλια της περιοχής κατοικούν κυρίως Νορδικοί, οι οποίοι σταδιακά...

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Η ταξινόμηση των φυλών της Αφρικής

Η Αφρική αποτελεί μία ήπειρο που έγινε διαθέσιμη για μελέτη από επιστημονικής πλευράς σχετικά πρόσφατα. Οι ανθρωπολόγοι έσπευσαν να αποκρυπτογραφήσουν την ανθρώπινη ποικιλομορφία και κατέληξαν σε μία σχετικά ικανοποιητική φυλετική ταξινόμηση. Στο πλαίσιο της μελέτης της ταξινόμησης του πληθυσμού της Αφρικής εντάσσεται η μελέτη του Αμερικανού φυσικού ανθρωπολόγου Lawrence Oschinsky, με τίτλο "A Reappraisal of Recent Serological, Genetic and Morphological Research on the Taxonomy of the Races of Africa and Asia", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Anthropologica. Στη μελέτη εξετάζονται οι διάφορες μέθοδοι φυλετικής ταξινόμησης των κατοίκων της Αφρικής.

Οι προτεινόμενες μέθοδοι ταξινόμησης είναι η γενετική, η αιματολογική και η μορφολογική. Ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι οι πρώτες δύο μέθοδοι είναι μονογενετικές, δηλαδή εξετάζουν μόνο την επίδραση ενός γονιδίου κάθε φορά. Αντιθέτως, τα μορφολογικά γνωρίσματα είναι πολυγενετικά, δηλαδή προέρχονται...

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Οι Σαρακατσάνοι

Οι Σαρακατσάνοι είναι ένας ορεινός νομαδικός κτηνοτροφικός λαός, που ζει στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικεί στην οροσειρά της Πίνδου. Ο Έλληνας ανθρωπολόγος Άρης Πουλιανός ασχολήθηκε αναλυτικά με τους Σαρακατσάνους και διεξήγαγε αρκετές ανθρωπολογικές μελέτες. Στο βιβλίο Physical Anthropology of European Populations βρίσκουμε την δημοσίευση του Πουλιανού με τίτλο "Sarakatsani: The most Ancient People of Europe". Στη μελέτη εξετάζονται τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα των Σαρακατσάνων της Ελλάδας σε σχέση με αυτά των Σαρακατσάνων των υπολοίπων Βαλκανίων.

Ο Πουλιανός αρχικά παραθέτει τις γλωσσολογικές και εθνολογικές μελέτες που έχουν γίνει για τους Σαρακατσάνους. Ο ίδιος προχωρά στην μελέτη της φυσικής ανθρωπολογίας τους και των "φυλετικών χαρακτηριστικών" τους, όπως γράφει. Μαζί με τη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών μελέτησε 290 Σαρακατσάνους των Βαλκανίων, τους οποίους συγκρίνει με δείγμα 262 Σαρακατσάνων της Πίνδου στην Ελλάδα. Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις βασικές ανθρωπολογικές μετρήσεις που έχουν υψηλή αξία για την ταξινόμηση...

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

Immanuel Kant: Ενάντια στη φυλετική μίξη
"Η ανάμειξη των γενών, η οποία σβήνει βαθμηδόν τους χαρακτήρες τους -πέραν κάθε φιλανθρωπίας- δεν είναι ωφέλιμη για το ανθρώπινο είδος."

Immanuel Kant, Von den verschiedenen rassen
der menschheit


Ο Γερμανός φιλόσοφος υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους στην μελέτη του ανθρώπου. Εισήγαγε τον όρο "ανθρωπολογία" με τη σύγχρονη χρήση του και έγραψε ένα από τα πρώτα έργα σχετικά με τις φυλές της ανθρωπότητας.

Βασικό συμπέρασμα των μελετών του ήταν ότι η ανάμειξη των φυλών θα πρέπει να αποφεύγεται. Όπως επισημαίνει ο Καντ...

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Χάρτης των κύριων φυλετικών ομάδων του κόσμου - J.W. Gregory


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των κύριων φυλετικών ομάδων της ανθρωπότητας στον πλανήτη. Προέρχεται από τον Βρετανό γεωλόγο και εξερευνητή John Walter Gregory. Υπήρξε θιασώτης της φυλετικής σκέψης και συνοδοιπόρος του Sir Arthur Keith στον αγώνα για ανάδειξή της στην Βρετανία.

Παρουσιάζεται η σύγχρονη κατανομή, με τις κύριες φυλετικές ομάδες και την αντίστοιχη διαγράμμιση στον χάρτη, κατά σειρά του υπομνήματος, να είναι οι εξής:...

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Η σύνδεση φυλής και κοινωνικής θέσης

Η διαφορετική φύση των ανθρώπινων φυλών εκφράζεται και στο κοινωνικό πεδίο. Αν δούμε το ζήτημα στατιστικά, διαφορετικές κληρονομικές προδιαθέσεις οδηγούν σε διαφορετική κοινωνική θέση. Οι ανθρωπολόγοι από την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι αυτές οι διαφορές βρίσκουν αντίκτυπο όχι μόνο στην ιδιοσυγκρασία του ατόμου, αλλά και γενικότερα στην διαμόρφωση της κοινωνίας. Μία πρόσφατη μελέτη προς αυτήν την κατεύθυνση είναι αυτή του οικονομολόγου Reginald Noël με τίτλο "Race, Economics, And Social Status", που δημοσιεύτηκε υπό τη μορφή παρουσίασης από το Γραφείου Στατιστικής της Εργασίας των ΗΠΑ. Η μελέτη εξέτασε την κοινωνική και οικονομική θέση των κατοίκων των ΗΠΑ σε σχέση με την φυλετική τους ταυτότητα. Μετά την παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα κάνουμε μια αξιολόγηση της σχέσης φυλής και κοινωνικής θέσης.

Ο συγγραφέας εξέτασε το εισόδημα, το επίπεδο εκπαίδευσης, τις δαπάνες, την ιδιοκτησία πρώτης κατοικίας και την οικογενειακή κατάσταση...

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Φυλή και προσωπικότητα

Κάθε φυλή διαθέτει τα δικά της σωματικά και ψυχικά γνωρίσματα. Μάλιστα τα γνωρίσματα αυτά μεταδίδονται κληρονομικά. Είναι αναμενόμενο ότι η κληρονομικότητα επιδρά σημαντικά στην προσωπικότητα του ατόμου. Ωστόσο, ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος στην διαμόρφωση της προσωπικότητας δεν είναι αμελητέος. Από τις διαπιστώσεις αυτές, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: Ποιες είναι οι ψυχικές προδιαθέσεις κάθε φυλής και πόσο μπορεί να επιδράσει το περιβάλλον ώστε να τις εξουδετερώσει; Εν γένει, ποια η σχέση φυλής και προσωπικότητας; Μια εξαιρετική συμβολή στο ζήτημα είναι η μελέτη του Carl Seltzer με τίτλο "Phenotype Patterns of Racial Reference and Outstanding Personality Traits",  που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Genetic Psychology. Ο Seltzer μελέτησε γνωρίσματα της προσωπικότητας, ώστε να βρει την συσχέτιση που έχουν με τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα. Είναι ίσως η σημαντικότερη του είδους, εφόσον μελετώνται λεπτομερώς τα ψυχικά γνωρίσματα σε σχέση με τους φυλετικούς τύπους.

Το δείγμα αποτελούνταν από 258 φοιτητές του Πανεπιστημίου του Harvard. Τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα που ελήφθησαν από κάθε άτομο είναι ο κεφαλικός δείκτης, το ανάστημα, το χρώμα μαλλιών και το χρώμα των ματιών. Βάσει του συνδυασμού των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων, τα άτομα ταξινομήθηκαν...

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

Louis-Ferdinand Céline: Ένα παράδοξο φριχτό!


"Ο Εβραίος, ο βασιλιάς Εβραίος, αυτός που εξουσιάζει τα πάντα, που του ανήκουν τα κράτη μας, είναι ένας ανατροφέας δαιμονικός. Ένα παράδοξο φριχτό! Είναι ακριβώς αυτός ο πιο ορκισμένος εχθρός της Φυλής μας! Είναι ακριβώς αυτός, ο βασιλιάς Εβραίος, ο πιο φανατικός μπασταρδευτής της φυλής μας! Και του ανήκουμε! Αυτός είναι ο πιο ένθερμος, ο πιο αποφασιστικός οργανωτής όλων των φριχτών, καταστροφικών επιμειξιών"

Louis-Ferdinand Céline, L'École des Cadavres


O Céline γνώριζε αυτό που λίγοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ακόμη και σήμερα. Ότι οι Εβραίοι ελέγχουν απόλυτα την εξουσία σχεδόν σε όλα τα κράτη της δύσης, μέσω της μασονίας. Ένα από τα μέτρα τους για την υποδούλωση των εθνών είναι το μπαστάρδεμα, ώστε η μάζα να καταλήξει πολυφυλετική και κατακερματισμένη, χωρίς συνεκτικούς δεσμούς, ώστε να είναι...

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019

Χρωματική κλίμακα ματιών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών


Η εικόνα παρουσιάζει την χρωματική κλίμακα των ματιών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών. Αποτελεί μια τυπική κλίμακα του είδους, φτιαγμένη από γυάλινους οφθαλμούς με όλο το εύρος των χρωμάτων της ίριδας που αντικρίζουμε στο ανθρώπινο είδος. Οι χρωματικές κλίμακες χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση του χρώματος, ώστε να αποφεύγεται η υποκειμενική αντίληψη των αποχρώσεων και να υπάρχει κοινό μέτρο σύγκρισης. Στις χρωματικές κλίμακες, οι βαθμίδες θα πρέπει να μην είναι πολλές ώστε να μην μπερδεύουν, αλλά και να είναι αρκετές ώστε να περιέχουν τις βασικές διακριτές αποχρώσεις που εμφανίζονται.

Οι βαθμίδες ξεκινούν από το σκούρο καστανό έως το καστανό (1-4) και αποτελούν...

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Μερικές ανθρωπολογικές διαφορές ανδρών και γυναικών

Ο άνδρας και η γυναίκα διαφέρουν σωματικά, λόγω του σεξουαλικού διμορφισμού. Οι διαφορές αυτές μελετήθηκαν από τους φυσικούς ανθρωπολόγους, στην προσπάθεια να ανιχνευτούν λεπτομερώς και να ποσοτικοποιηθούν. Στοιχεία για μερικές από τις ανθρωπολογικές διαφορές ανδρών και γυναικών βρίσκουμε στη μελέτη του Γερμανού ανατόμου Wilhelm Pfitzner που δημοσιεύτηκε με τίτλο "Social-anthropologische Studien II. Der Einfluss des Geschlechts auf die anthropologischen Charaktere" στο περιοδικό Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. Η μελέτη παρέχει πλήθος ανθρωπολογικών στοιχείων σε συνάρτηση με την ηλικία και το φύλο. Θα εστιάσουμε στις βασικές ανθρωπολογικές διαφορές των δύο φύλων και θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα που βοηθούν στην φυλετική ταξινόμηση.

Η μελέτη εξετάζει το χρώμα των μαλλιών, λαμβάνοντας δείγματα χιλιάδων ανδρών και γυναικών από τη Γερμανία. Περιέχονται όλα τα βασικά χρώματα μαλλιών, εφόσον υπάρχει αρκετή φυλετική ποικιλομορφία στους Γερμανούς. Στον παρακάτω πίνακα, η πρώτη στήλη περιέχει τον αριθμό των ατόμων του δείγματος, με τις τρεις πρώτες σειρές να αντιστοιχούν σε άνδρες και οι τρεις επόμενες σε γυναίκες. Το χρώμα έχει ταξινομηθεί σε ξανθό, καστανό, μαύρο και γκρίζο και το ποσοστό τους δίνεται με αυτή τη σειρά στις στήλες:...

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Η φυλετική προϊστορία της Ελλάδας

Κάθε λαός θέλει να γνωρίζει για την καταγωγή του. Η Ελληνική προϊστορία είναι πλούσια, με πλήθος επικών και μυθικών διηγήσεων. Παρά τις άφθονες πηγές της αρχαίας γραμματείας, η αποκρυπτογράφηση της Ελληνικής προϊστορίας αποτελεί γρίφο. Θα εξετάσουμε την φυλετική προϊστορία της Ελλάδας, φτάνοντας μέχρι την εποχή τη καθόδου των Δωριέων, η οποία έχει ήδη αναλυθεί. Η μελέτη υπό το φυλετικό πρίσμα εστιάζει στον πολιτισμό, στον τρόπο συμπεριφοράς και στις μετακινήσεις πληθυσμών, ώστε να ανιχνευτούν τα φυλετικά στοιχεία του πληθυσμού. Απαιτείται η μελέτη των ιστορικών γεγονότων, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της φυσικής ανθρωπολογίας. Αφού μελετήσουμε την φυλετική προϊστορία της Ελλάδος θα βγάλουμε συμπεράσματα για την διάδοση του πολιτισμού και την σχέση πολιτισμού-φυλής στον Ελλαδικό χώρο.

Οι πηγές της αρχαίας γραμματείας είναι πολλές, ωστόσο τα περισσότερα γεγονότα έχουν λάβει μυθολογική χροιά. Μέσα στον μύθο πάντοτε ενυπάρχει μια αληθινή ιστορία, κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται κριτική ικανότητα για να εξάγουμε την αληθινή ιστορία μέσα από την μυθολογική αφήγηση. Ο πόλεμος της Τροίας,...

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

Νίτσε: Η αιώνια επιστροφή


"Θεμελιώδεις καινοτομίες: Στη θέση των "ηθικών αξιών", καθαρά νατουραλιστικές αξίες. Νατουραλιστικοποίηση της ηθικής...

Στη θέση της "μεταφυσικής" και της θρησκείας, η θεωρία της αιώνια επιστροφής (αυτή ως μέσο αναπαραγωγής και επιλογής)"

Friedrich Nietzsche, Will to Power, 462


Ο Νίτσε ζητά την απόρριψη της σημερινής ηθικής και την αντικατάσταση από μια φυσιοκρατική ηθική. Η σύγχρονη ηθική βρίσκεται σε σύγκρουση με τη φυσική πραγματικότητα και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Οι αξίες που θα πρέπει να διέπουν την κοινωνία θα πρέπει να έρχονται σε αρμονία με τη φύση και όχι να προέρχονται από τεχνητούς ηθικισμούς. Η σύμπλευση με τους φυσικούς νόμους θα πρέπει να αποτελέσει ξανά τον βασικό πυρήνα της θρησκείας. Η αιώνια επιστροφή, αποτελεί μια βαθύτερη αλήθεια της φύσης, βάσει της οποίας...

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Χάρτης των πρώιμων μεταναστεύσεων του ανθρώπου - Griffith Taylor

Κάντε κλικ για μεγέθυνση

O Thomas Griffith Taylor ήταν Βρετανός γεωγράφος, ανθρωπολόγος και εξερευνητής, που δραστηριοποιήθηκε στην Αυστραλία. Βασικός άξονας του έργου του ήταν η μελέτη της φυλετικής διαφοροποίησης υπό το πρίσμα της γεωγραφίας. Ο χάρτης απεικονίζει τις πρώιμες μεταναστεύσεις του ανθρώπου, όπως προκύπτουν από την γεωγραφική μελέτη της διαφοροποίησης του κεφαλικού δείκτη.

Τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα απαιτούν πολλές γενιές για να διαφοροποιηθούν σημαντικά. Συνεπώς, με προσεκτική μελέτη, μπορούν να εντοπιστούν οι γεωγραφικές ζώνης διαφοροποίησης ενός ανθρωπολογικού γνωρίσματος, ώστε να εξαχθεί πληροφορία για την πορεία των πρώιμων μεταναστεύσεων του ανθρώπου. Εξετάζοντας τον κεφαλικό δείκτη, προκύπτει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες μακροπρόθεσμες τάσεις μετακίνησης των διαφόρων φυλών του πλανήτη.

Η μεγαλύτερης έκτασης μετακίνηση είναι αυτή που προέρχεται από την κεντρική Ασία, ο μογγολικός-αλπικός κλάδος, που ασκεί πιέσεις...

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2018

Φυλετικοί κλάδοι της ανθρωπότητας - Γερμανική πηγή


Η εικόνα παρουσιάζει τους κύριους φυλετικούς κλάδους της ανθρωπότητας. Οι τέσσερις φυλετικοί κλάδοι που δίνονται είναι οι εξής: Ευρωπιδικοί, Αυστραλοειδείς (Νεγροειδείς), Νέγροι και Μογγόλοι. Οι φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ των φυλετικών κλάδων είναι εμφανείς και στον πλέον ανίδεο. Οι ανθρωπολόγοι τις μελετούν με επιστημονικές μεθόδους.

Από κάθε φυλετικό κλάδο παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά τέσσερις φυλετικοί τύποι. Προφανώς δεν υπάρχει καμία αντικειμενικότητα στους Ευρωπιδικούς, εφόσον παρουσιάζονται ως αποκλειστικά Νορδικοί ή έστω μίξεις τους!

Με τη σειρά, από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά, οι εικονιζόμενοι ανήκουν στους εξής φυλετικούς τύπους:...

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Οι θεμελιώδεις νόμοι της ανθρωποκοινωνιολογίας

Τα κοινωνικά φαινόμενα επηρεάζονται σε βαθύτερο επίπεδο από την φυλετική σύσταση του πληθυσμού. Κι ενώ διαισθητικά οι περισσότεροι το αντιλαμβάνονται, αναλυτικά στοιχεία για την σύνδεση κοινωνικών συμπεριφορών και φυλής άρχισαν να συσσωρεύονται με την ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής ανθρωπολογίας. Ενδεικτική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η δημοσίευση του Αμερικανού κοινωνιολόγου Carlos Closson, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Political Economy, υπό τον τίτλο "The Fundamental Laws of Anthropology". Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο του Georges Vacher de Lapouge με τίτλο Les sélections sociales και αναλύει τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης της κοινωνιολογίας υπό το πρίσμα της φυσικής ανθρωπολογίας.

Η ανθρωπολογία είναι προορισμένη να φέρει μια επανάσταση στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες. Παρότι τα κοινωνικά φαινόμενα καθορίζονται από συγκεκριμένους νόμους, αυτοί οι νόμοι δεν έχουν γίνει ακόμη αντιληπτοί από τους θεωρητικούς και τους μελετητές, σε βαθμό που η ίδια η επιστήμη της κοινωνιολογίας...

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δαρβίνος για τις φυλετικές διαφορές στις πνευματικές ικανότητες


"Η ποικιλότητα και διαφορετικότητα των πνευματικών δυνατοτήτων των ανθρώπων της ίδιας φυλής, να μην αναφέρουμε τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών φυλών, είναι τόσο περιβόητη, που δεν χρειάζεται να ειπωθεί εδώ καμιά λέξη."

Charles Darwin, On the origins of species


Διαφορετική φυλή, εκτός από διαφορετικά σωματικά γνωρίσματα, σημαίνει και διαφορετικά ψυχικά γνωρίσματα. Ο Δαρβίνος αναγνωρίζει ότι λόγω μεταβλητότητας υπάρχουν διαφορές στις πνευματικές δυνατότητες μεταξύ των ατόμων της ίδιας φυλής. Όμως μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται μεταξύ ατόμων διαφορετικών φυλών. Το γεγονός είναι εξόφθαλμο, τόσο που ο Δαρβίνος το θεωρεί αυτονόητο και βρίσκει περιττό να επεκταθεί.

Στη σύγχρονη εποχή μας ζητούν να ακολουθήσουμε...

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Φυλετικός χάρτης της Ευρώπης - Fischer & Lenz


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των φυλετικών τύπων στην Ευρώπη. Προέρχεται από τους Γερμανούς ανθρωπολόγους Eugen Fischer και Fritz Lenz.

Πέραν από μια υπερεκτίμηση των Νορδικών σε Ισπανία και Ρωσία, καθώς και μια υποεκτίμηση των Αλπικών γενικότερα σε όλη την έκταση της Ευρώπης, ο χάρτης απεικονίζει αρκετά ικανοποιητικά την κατανομή των φυλών της Ευρώπης. Οι Μεσογειακοί εμφανίζονται έντονα...