Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Gustave Le Bon: κληρονομικότητα έναντι εκπαίδευσης


"Ένας νέγρος ή ένας Ιάπωνας μπορεί εύκολα να πάρει έναν πανεπιστημιακό πτυχίο ή να γίνει δικηγόρος· λαμβάνει μια τελείως επιφανειακή επικάλυψη, που δεν έχει καμία επίδραση στην πνευματική του υπόσταση. Αυτό που καμία εκπαίδευση δεν μπορεί να του δώσει, επειδή δημιουργείται μόνο από την κληρονομικότητα, είναι η μορφή της σκέψης, της λογικής και πάνω από όλα ο χαρακτήρας του Δυτικού ανθρώπου."

Gustave Le Bon, Νόμοι εξελίξεως των λαών


Ο διάσημος Γάλλος ψυχολόγος εξηγεί την βαθύτερη ουσία της κληρονομικότητας. Είναι αυτή που ορίζει τον χαρακτήρα του ανθρώπου και ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τους πανεπιστημιακούς τίτλους και τα χαρτιά που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πολλοί μπορούν να αποκτήσουν. Η εκπαίδευση παρέχει κάποιες γνώσεις, όμως δεν μπορεί να μεταβάλλει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Δεν είναι καθόλου παράξενο κάποιοι νέγροι ή ασιάτες...

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Η ανθρωπολογία της Ιορδανίας

Πλήθος μελετών πραγματοποίησε στη Μέση Ανατολή ο William Shanklin. Η Ιορδανία ήταν μία από τις χώρες που μελέτησε στην δημοσίευσή του με τίτλο "The anthropology of Transjordan Arabs", που βρίσκουμε σε παρουσίαση στον περιοδικό L'Anthropologie. Η Ιορδανία είναι μια χώρα Αραβική χώρα, ακόμη και με την ανθρωπολογική έννοια του όρου, όπως θα φανεί και από τις μετρήσεις.

Το δείγμα αποτελούνταν από 791 Άραβες της κεντρικής και νότιας Ιορδανίας. Η βασική μέτρηση που ελήφθη ήταν ο κεφαλικός δείκτης. Σχεδόν όλοι όσοι μετρήθηκαν ήταν δολιχοκέφαλοι, με τον μέσο κεφαλικό δείκτη να βρίσκεται...

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Το πρόβλημα της φυλετικής σύνθεσης της Ουγγαρίας

Η Ουγγαρία είναι μία από τις μικτές φυλετικά χώρες της Ευρώπης. Σε αυτήν κατοικούν σε εμφανείς ποσότητες οι περισσότεροι φυλετικοί τύποι της Ευρώπης, καθώς και μογγολικοί τύποι. Η ιστορία της περιοχής δίνει μια αίσθηση για τα φυλετικά στοιχεία που αναμένεται να συναντήσει κάποιος εκεί. Η έντονα μικτή εικόνα της χώρας δυσκόλεψε το έργο των ανθρωπολόγων που προσπάθησαν να εκτιμήσουν την φυλετική σύνθεση της χώρας. Να σημειώσουμε ότι η Ουγγαρία έβγαλε αρκετούς ανθρωπολόγους, όπως οι Lajos Bartucz, János Nemeskéri, Gyula Henkey και άλλοι, που διεξήγαγαν πλήθος μελετών στη χώρα. Μάλιστα, η Ουγγρική ανθρωπολογική σχολή, επηρεασμένη από τη Γερμανική, ακολούθησε αυστηρά την τυπολογική προσέγγιση, δηλαδή ταξινομώντας το δείγμα σε φυλετικούς τύπους. Ωστόσο οι μελέτες που γίνονταν τοπικά, έδιναν μια αποσπασματική εικόνα και οι εκτιμήσεις των διαφόρων ανθρωπολόγων για το σύνολο της χώρας βρέθηκαν αντικρουόμενες.

Βασικό σημείο της αντιπαράθεσης είναι το κατά πόσον μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι μογγόλοι ή όχι. Τα μογγολικά στοιχεία είναι εμφανή στον πληθυσμό της Ουγγαρίας και δικαιολογούνται από την ιστορία της χώρας. Όμως αρκετοί ισχυρίζονται...

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Η οικονομική ανάπτυξη και ο φυλετικός παράγοντας

Η οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. Ένας από τους σημαντικότερους είναι οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει. Yπάρχουν και άλλοι παράγοντες που βοηθούν στην οικονoμική άνθηση, όπως ο ορυκτός πλούτος, η καλή διακυβέρνηση, η γεωγραφική θέση, κτλ, ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία, εάν δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα οργανώσουν την δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών, θα υπερνικήσουν τα εμπόδια και θα αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα.

Για να προοδεύσει οικονομικά ένα κράτος πρέπει να διαθέτει ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων με εγγενή τάση για οργάνωση, πειθαρχία, εργατικότητα και με πνευματικές ικανότητες. Όσα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, τόσο πιο εύκολο είναι να αναπτυχθεί οικονομικά ένα κράτος. Στον χάρτη του άρθρου δίνεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες της νοτίου Αμερικής. Οι φυλετικά γνωρίζοντες διαπιστώνουν ότι τα κράτη...

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Ο Κορνήλιος Κοντρεάνου για τα πνευματικά θεμέλια του αγώνα


"Το άτομο στο πλαίσιο και στην υπηρεσία της φυλής, η φυλή στο πλαίσιο και στην υπηρεσία του Θεού και του θεϊκού νόμου: αυτοί που θα κατανοήσουν αυτά τα πράγματα θα νικήσουν ακόμη και αν μείνουν μόνοι. Εκείνοι που δεν θα τα κατανοήσουν θα ηττηθούν."

Corneliu Codreanu, Για τους Λεγεωνάριούς μου


Ο Ρουμάνος εθνικιστής μας εξηγεί τα πνευματικά θεμέλια του αγώνα: φυλή και θεός. Η συνείδηση ότι το άτομο αποτελεί ένα στιγμιότυπο της μεγάλου φυλετικού συνόλου, του δίνει δύναμη να αγωνίζεται για την διαιώνισή του. Παράλληλα, είναι απαραίτητη μια μεταφυσική διάσταση στον αγώνα, η οποία θα διαπερνά την ψυχή και θα προσδίδει πάθος, θάρρος και αυταπάρνηση. Η θρησκευτική πίστη αποτελεί την σημαντικότερη μεταφυσική παράμετρο που μεταβάλλει...

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Χάρτης χρώματος μαλλιών-ματιών στην Ευρώπη - Lundman


Ο χάρτης παρουσιάζει τον πιο διαδεδομένο συνδυασμό χρώματος μαλλιών και χρώματος ματιών στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Προέρχεται από τον Σουηδό ανθρωπολόγο Bertil Lundman και είναι του 1965.

Όπως δείχνει ο χάρτης, στη βόρεια Ευρώπη επικρατεί ο ανοιχτός χρωματισμός μαλλιών και ματιών, κυρίως λόγω Νορδικών ή Νορδο-Κρομανοειδών στα δυτικά και Βαλτικών στα ανατολικά. Στη δυτική Βρετανία και στην Ιρλανδία επικρατούν τα σκούρα-ενδιάμεσα μαλλιά και ανοιχτά μάτια, λόγω Ατλαντοειδών και Κρομανοειδών. Στην ενδιάμεση ζώνη της κεντρικής Ευρώπης, η επαφή...

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ιταλική ανθρωπομετρία

Στη δημοσίευση του Βρετανού ανθρωπολόγου John Beddoe με τίτλο "Italian Anthropometry" στο περιοδικό Science Progress, βρίσκουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση των ανθρωπολογικών δεδομένων της Ιταλίας από ανθρωποκοινωνιολογικής σκοπιάς. Αφού αναφερθούν τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα του πληθυσμού και εξαχθούν τα φυλετικά στοιχεία που κατοικούν στη χώρα, έπειτα εξετάζεται το κατά πόσον οι ανθρωπολογικές διαφοροποιήσεις σχετίζονται με κοινωνικούς παράγοντες.

O Beddoe αναφέρει αρχικά το κλασικό εύρημα της φυσικής ανθρωπολογίας της Ιταλίας, δηλαδή την σταδιακή πτώση του κεφαλικού δείκτη όσο πάμε από βορρά προς νότο. Θύλακες δολιχοκεφαλίας στη βόρεια Ιταλία αποτελούν η Λιγουρία και η Λούκα, η οποία συνδέεται ιστορικά με τους Ετρούσκους.

Σε ένα γενικό πλαίσιο, στη βόρεια Ιταλία επικρατεί το υψηλό ανάστημα, το ευρύ κεφάλι και σχετικά ανοιχτά μαλλιά, ενώ αντιθέτως στη νότια Ιταλία επικρατεί...

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Κορμοστασιά και στιλ


Η φυλετική ανθρωπολογία εστιάζει στο σύμπλεγμα προσώπου-κρανίου για να εξάγει τα περισσότερα συμπεράσματά της. Ωστόσο, μεταξύ των φυλετικών τύπων υπάρχουν διαφορές και στην σωματοδομή, την κορμοστασιά, ακόμη και στο στιλ, δηλαδή στον τρόπο κίνησης του σώματος.

Οι εικόνες παρουσιάζουν τέσσερις φυλετικούς τύπους της Ευρώπης και την διαφορά στην κορμοστασιά τους. Στην αριστερή εικόνα, απεικονίζεται ένας (βόρειος) Κρομανοειδής και ένας Νορδικός. Στην αριστερή εικόνα εικονίζεται ένας Διναρικός και ένας Αλπικός.

Ο (βόρειος) Κρομανοειδής, έχει μεγάλο ανάστημα και ισχυρή σωματοδομή, παρά τα περιττά κιλά αφού παρουσιάζεται ως μεσήλικας. Ο Νορδικός είναι...

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Η Κοινωνική Επιλογή

Απόσπασμα από το έργο του μεγάλου Γάλλου ανθρωπολόγου Georges Vacher de Lapouge, που βρήκαμε σε δημοσίευση του Αμερικανού κοινωνιολόγου Carlos Closson με τίτλο "Social Selection" στο περιοδικό Journal of Political Economy. Ο Closson ήταν συνεργάτης του Lapouge, διαδίδοντας τις ιδέες περί κληρονομικότητας, ανθρωποκοινωνιολογίας και της κοινωνικής επιλογής.

«Η κοινωνική επιλογή, ή για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Wallace, η επιλογή στον άνθρωπο, είναι η μεγάλη δύναμη που αλλάζει την ποιότητα του πληθυσμού. Η εκπαίδευση έχει περιορισμένη επίδραση μόνο στο μεμονωμένο άτομο και ακόμη και αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορεί σε κάνεναν αξιόλογο βαθμό να μεταδοθεί στους απογόνους του· δεν μπορεί να βασιστούμε σε αυτή ως βασικό μέσο για την βελτίωση του ανθρώπου. Το κλίμα και η διατροφή έχουν μεγάλη επίδραση στο να σχηματοποιήσουν τον χαρακτήρα ενός πληθυσμού, αλλά αυτή η επίδραση ασκείται μέσω της επιλεκτικής διαδικασίας ευνοϊκής για την διαιώνιση μόνο των τύπων που είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι για την επικρατούσα διατροφή και κλίμα. Η επίδραση του κλίματος και της διατροφής ανήκουν...

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Ο Ιπποκράτης για τη διαφορά Ασίας και Ευρώπης


"βούλομαι δὲ περὶ τῆς Ἀσίης καὶ τῆς Εὐρώπης δεῖξαι ὁκόσον διαφέρουσιν ἀλλήλων ἐς τὰ πάντα καὶ περὶ τῶν ἐθνέων τῆς μορφῆς, ὅτι διαλλάσσει καὶ μηδὲν ἔοικεν ἀλλήλοισιν."

Σκοπεύω να σας δείξω πόσο η Ασία και η Ευρώπη διαφέρουν από κάθε άποψη και ιδιαίτερα το πόσο τελείως διαφέρουν τα έθνη τους ως προς την σωματική μορφή τους.

Ιπποκράτης, Περί Αέρων Υδάτων Τόπων, 12


Ο διασημότερος ιατρός της αρχαιότητας είχε αντιληφθεί τις εμφανέστατες διαφορές στη μορφή των ανθρώπων που κατοικούν στην Ευρώπη και στην Ασία. Περιέγραψε τις διαφορές και προσπάθησε να εξηγήσει την προέλευσή τους. Διαφορές δεν εντοπίζει μόνο στο σώμα, αλλά και στο θυμικό.

Με τις γνώσεις της εποχής, ο Ιπποκράτης κατάφερε να διακρίνει την ανθρωπολογική διαφοροποίηση μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών. Φανταστείτε...

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Φυλετικός-εθνοτικός χάρτης της Αφρικής


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των ανθρώπινων φυλών στην Αφρική. Ο χάρτης δεν είναι αναλυτικός, αλλά παρέχει μια καλή εικόνα για την ανθρωπολογική διαφοροποίηση στην Αφρική. Παράλλληλα, γίνεται ο συσχετισμός εθνοτήτων και φυλετικής υπόστασης.

Στα νοτιοδυτικά βρίσκουμε Βουσμάνους-Οτεντότους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως πρωτομορφικοί νέγροι, διαφέροντας από τους γειτονικούς νέγρους. Βλέπουμε ότι ο χάρτης ομαδοποιεί...

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Η ανθρωπολογία των Εσκιμώων

Οι Εσκιμώοι κατοικούν στην αρκτική περιοχή που εκτείνεται από τη Γροιλανδία μέχρι τον Καναδά και την Αλάσκα. Παρουσιάζουν ομοιότητες με τους ιθαγενείς της Αμερικής, αλλά και διαφορές. Οι Εσκιμώοι προκάλεσαν το ενδιαφέρον των επιστημόνων από νωρίς και έχουν γίνει αρκετές ανθρωπολογικές μελέτες. Μία αντιπροσωπευτική μελέτη με τα βασικά πορίσματα σχετικά με τα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά των Εσκιμώων είναι αυτή του W.L.H. Duckworth με τίτλο "An account of some Eskimo from Labrador" που δημοσιεύτηκε στα Proceedings of the Cambridge Philosophical Society.

Το δείγμα αποτελούνταν από 27 Εσκιμώους από το Labrador του Καναδά, που θεωρούνται τυπικοί για την συγκεκριμένη μογγολικής προέλευσης φυλή.

Το χρώμα του δέρματος είναι ανοιχτό καφέ προς κοκκινωπό, αν και πιο ανοιχτό από τους υπόλοιπους Αμερικανούς ιθαγενείς. Τα μαλλιά είναι κυρίως μαύρα, πυκνά, με χοντρή ίσια τρίχα. Οι άνδρες εμφανίζουν...

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Οι ανθρώπινες φυλές


Ολοκληρωμένη εικόνα για την διαφοροποίηση στο ανθρώπινο είδος αποκτήσαμε όταν ανακαλύφθηκε ο Νέος Κόσμος και ήρθαν στην αντίληψή μας οι πλέον απομακρυσμένες φυλές του πλανήτη. Με την σταδιακή ανάπτυξη της ανθρωπολογικής έρευνας, οι επιστήμονες κατάφεραν να ταξινομήσουν τις ανθρώπινες φυλές. Κενά υπάρχουν ακόμη και χρειάζονται περισσότερες μελέτες για συγκεκριμένες περιοχές. Το έργο του Deniker ήταν πρωτοπόρο, παρέχοντας για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη ταξινόμηση των Ευρωπαϊκών φυλών. Λίγες δεκαετίες αργότερα, ο Eickstedt κατάφερε να δώσει την ταξινόμηση των φυλών ολόκληρου του πλανήτη. Με οδηγό το έργο των εν λόγω ανθρωπολόγων, καθώς και αναρίθμητων άλλων, θα παρουσιάσουμε τις ανθρώπινες φυλές/φυλετικούς τύπους υπό μορφή λίστας. Η ομαδοποίηση γίνεται γεωγραφικά, παρότι κάποιοι τύποι έχουν επεκταθεί πέραν της ιστορικής τους αφετηρίας.

Δείτε τις ανθρώπινες φυλές...

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Φυλετικές μίξεις στην Ινδοκίνα

τυπικός κάτοικος Ινδοκίνας
Η Ινδοκίνα είναι μια σχετικά ομοιογενής περιοχή στις περιοχές που κατοικούν μογγόλοι και όχι νεγροειδείς. Όμως η αποικιοκρατική περίοδος υπό Γαλλική κατοχή δημιούργησε περιπτώσεις φυλετικής μίξης για όσο διάστημα αυτή διήρκεσε. Ο Γάλλος ιατρός M.T.V. Holbé με έδρα στη Σαιγκόν (νυν Χο Τσι Μινχ) μελέτησε περιπτώσεις μίξης των ντόπιων με αλλόφυλους σε δημοσίευσή του στο περιοδικό Revue Anthropologique με τίτλο "Métis de Cochinchine" [1], [2]. Θα εστιάσουμε στο φωτογραφικό υλικό, που απεικονίζει τις μίξεις. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια μελέτης του αποτελέσματος μίξης μεταξύ μογγόλων, συγκεκριμένα των Paleomongolid και διαφόρων άλλων φυλών.

Δείτε τις φωτογραφίες...

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

O José Antonio Primo de Rivera για τα πνευματικά θεμέλια του πολιτισμού

Μιλώντας για την εισβολή των Γερμανικών φύλων που κατέλυσαν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία:


"Αλλά στο μέσον της βαρβαρικής εισβολής διασώθηκαν τα σπέρματα των αιώνιων αξιών που υπήρχαν πάντοτε στην κλασική εποχή που προηγήθηκε. Οι βάρβαροι κατακρήμνισαν τον Ρωμαϊκό κόσμο, αλλά δείτε ότι με το νέο αίμα τους γονιμοποίησαν εκ νέου τις ιδέες του κλασικού κόσμου. Έτσι αργότερα, η δομή του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης πάτησαν πάνω στα πνευματικά θεμέλια που δημιούργησε ο αρχαίος κόσμος."
José Antonio Primo de Rivera,
Ομιλία στη Μαδρίτη, 17-11-35


Σύμφωνα με τον Ισπανό εθνικιστή, το αίμα επηρεάζει την κατεύθυνση που θα πάρει ο πολιτισμός. Βρίσκει ότι τα Γερμανικά φύλα είχαν τέτοια υπόσταση, ώστε να δεχτούν σταδιακά τις πνευματικές αξίες του αρχαίου κόσμου και να τις αναδείξουν εκ νέου. Προφανώς αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν οι εισβολείς...

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Χάρτης των κύριων φυλετικών ομάδων του πλανήτη - Αμερικανική πηγή


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των κύριων φυλετικών ομάδων στον πλανήτη. Απουσιάζει η Αμερική, η οποία θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, μιας και φαίνεται ότι ο χάρτης έχει λάβει υπόψη και τις μετακινήσεις των λευκών στο Νέο Κόσμο. Οι φυλετικές ομάδες που διακρίνονται είναι κλασικά οι Caucasoid, Negroid και Mongoloid.

Οι Caucasoid καταλαμβάνουν την Ευρώπη, την βόρεια Αφρική και την Μέση Ανατολή, ως την Ινδία. Μάλιστα με τους Ρώσους έχουν φτάσει...

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Το Νορδικό ιδεώδες της ομορφιάς


Mια ιδεαλιστική απεικόνιση του Νορδικού τύπου στην γυναικεία του μορφή. Παρότι δεν φαίνεται το πρόσωπο, γίνεται αντιληπτή η εξωμορφική σωματοδομή, τα λεπτά άκρα και τα ξανθά μαλλιά.

Παρότι εκθειάζονται τα ξανθά μαλλιά με τα γαλανά μάτια, δεν θα λέγαμε ότι ο Νορδικός τύπος αποτελεί ιδεώδες στην Ελλάδα, κάθε άλλο. Μάλιστα οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμη και αν έχουν ακουστά τους φυλετικούς τύπους...

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Ανθρωπολογικά στοιχεία για την Λευκορωσία

Στοιχεία για την ανθρωπολογία της Λευκορωσίας παρέχει η δημοσίευση του F.S. Beloded με τίτλο "Zur Anthropologie der kleinrussischen Bevölkerung des Gouvernements Tschernigow" που βρίσκουμε σε παρουσίαση στο περιοδικό Archiv für Anthropologie. Η μελέτη διεξήχθη στα νότια της χώρας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ανθρωπολογικής εξερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ρωσίας που ξεκίνησε επί Τσάρου υπό την επίδραση της ανάπτυξης της ανθρωπολογίας στην δυτική Ευρώπη.

Το δείγμα αποτελούνταν από 120 άνδρες, 40 γυναίκες και 26 παιδιά. Το χρώμα των μαλλιών στους άνδρες κατανέμεται ως εξής:
Μαύρα - Καστανά - Ανοιχτά καστανά - Ξανθά:
30,00% - 31,69% - 36,67% - 1,67%

Αυτό σημαίνει ότι τα ανοιχτόχρωμα μαλλιά...